Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hestra växer till ett nära, unikt och grönt boende

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sedan Hestra Parkstad byggdes i mitten av 1990-talet har Hestra fortsatt växa. För att forma Hestra till en plats där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv har kommunen valt att ta ett helhetsgrepp i utvecklingen av området och flera olika projekt planeras. Just nu är planprogrammet ute på samråd.

Projektet ”Hestra växer” sträcker sig från då arbetet med planprogrammet inleddes under våren 2016 och förväntas pågå till dess att husen är byggda. Området kommer att exploateras i flera olika etapper som sträcker sig mellan år 2020 till 2030. Totalt kan närmare 1 000 bostäder byggas.

Den planerade etableringen av Hestra 2020 till 2030

I år kommer arbetet med den första detaljplanen att påbörjas. Men först ska planprogrammet godkännas.

Samråd fram till den 1 mars

Planprogrammet för Torpa-Hestra 4:1 med flera omfattar området nordväst om Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken. Huvudfokus är att se över lämplig exploatering och de strategiska ställningstaganden som behöver göras när det gäller kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. Programmet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen för kommande utvecklingsprocesser.

Planprogrammet är ute på samråd från den 18 januari till den 1 mars 2017. Du som bor i området idag har möjlighet att lämna synpunkter under den perioden.

Om planprogrammet och hur du kan lämna synpunkter

Öppet hus

Den 8 februari är du välkommen på öppet hus kring planprogrammet och den framtida exploateringen av Hestra. Då kommer politiker och tjänstemän från kommunen att finnas på plats för att berätta om programmet och svara på dina frågor.

Datum och tid: onsdag den 8 februari, klockan 17.00 - 19.00
Plats: Hestra Midgårds matsal, Hestra Ringväg 6

Klockan 17:15 och 18:15 kommer kortare presentationer att göras.

Vy över stadshuskvarteret.

d

Mer om Hestra Växer och stadsplanering

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-18] Hestra växer till ett nära, unikt och grönt boende

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol