Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Högre kostnader för bilreparationer

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kostnaderna för bilskador har ökat från drygt 1,3 miljoner kr 2017 till drygt 1,75 miljoner kronor 2018 för hemtjänsten i Borås Stad.

För hela Vård- och äldreförvaltningen har kostnaderna ökat från drygt 1,7 miljoner kronor 2017 till drygt 2,3 miljoner kronor 2018.

– Vi vill lägga de här pengarna på sådant som ger värde i verksamheten istället för på bilreparationer och självrisker, säger Cecilia Botin, som är verksamhetschef för hemtjänsten i Borås Stad.

De största kostnaderna kommer på bilar som återlämnas efter tre års leasing, då slitage och skador ska åtgärdas. Under 2018 så började resursgruppen inom Vård- och äldreförvaltningen, som tvättar hemtjänstens bilar, även med en snabb översyn vid varje tillfälle, för att se om det finns saker som måste åtgärdas. Detta arbetssätt syns ännu inte i statistiken, eftersom de bilar som lämnades åter under 2018 har varit i drift flera år tidigare.

Hanteringen av bilarna lyfts också på arbetsplatsträffar med jämna mellanrum för att medarbetarna ska vara medvetna om vad bilskadorna kostar och framför allt vad de ska göra för att undvika dem.

– Vår verksamhet är i gång 24 timmar om dygnet alla årets dagar. Det innebär att vi aldrig kan komma ner till noll i bilskador. Våra medarbetare kör i dåligt väglag, på små vägar på landsbygden och på trånga gator i stan men det är ändå inte försvarbart att vi har så stora kostnader för bilskador, som vi har nu, säger Cecilia Botin.

Alla som anställs i hemtjänsten och som ska köra bil i sitt arbete måste visa upp ett giltigt körkort för arbetsgivaren. De ska också vara medvetna om att det är vars och ens eget ansvar att följa gällande trafikregler och lagar. Därför betalar till exempel inte arbetsgivaren, Borås Stad, p-böter eller fortkörningsböter, som någon drar på sig i sin tjänsteutövning.

En av kommunens vita bilar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-03-21] Högre kostnader för bilreparationer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol