Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Höjda taxor för vård och omsorg

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kommunfullmäktige har beslutat att avgifterna för vård och omsorg ska höjas från och med 1 januari i år.

Avgifter för vård och omsorg betalas av äldre och personer med funktionsnedsättning som får stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av kommunen.

Exempel på avgifter

Nedan ser du exempel på vad olika insatser kostar (2019 års pris inom parentes).

  • Hemtjänst serviceinsatser, städ, inköp och tvätt, 230 kronor/timma (210 kronor/timma).
  • Hemtjänst omvårdnad, 250 kronor/månad (240 kronor/månad).
  • Boendestöd 250 kronor/månad (240 kronor/månad).
  • Hemsjukvård 250 kronor/månad (240 kronor/månad).
  • Dagverksamhet 250 kronor/månad (240 kronor/månad). Kostnad för mat tillkommer.
  • Matdistribution 250 Kronor/månad (240 kronor/månad). Kostnad för mat tillkommer.
  • Korttidsplats 71 kronor/dygn (70 kronor/dygn). Kostnad för mat tillkommer.
  • Avgiften för trygghetslarm är oförändrad 100 kronor/månad.

Den högsta avgiften totalt för alla insatser är 2 125 kr/mån (2089 kr/mån).

Vård- och omsorgsboende kostar 2125 kronor/månad (2089 kronor/månad). Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Minimibelopp

Alla ska ha tillräckligt med pengar kvar när skatt och boendekostnad har betalats. Detta kallas minimibelopp och ska täcka normala levnadsomkostnader, till exempel mat, kläder, skor, hygien, telefon, dagstidning och sjukvård. Beroende på inkomst kan vård- och omsorgsavgiften minskas så mycket att brukaren har kvar sitt minimibelopp. I år är minimibeloppet 5339 kronor/månad (5249 kr) för ensamboende och 4512 kronor/person och månad (4435 kr) för dem som är par. För personer under 65 år är beloppet 10 % högre.

Avgifterna för vård och omsorg betalas i efterskott. På fakturorna som skickas ut i februari tillämpas de nya avgifterna för första gången.

Mynt i högar.
Information, ikon

Mer om

Läs mer om avgifter för vård och omsorg. Kommunstyrelsen beslutar om avgifter för måltider i januari och de gäller från och med februari så det är 2019 års måltidspriser som syns på sidan än så länge.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-15] Höjda taxor för vård och omsorg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol