Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur trygg är boråsaren?

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad genomför nu en trygghetsundersökning, vars resultat kommer att användas i kommunens strategiska och praktiska arbete om vad som påverkar trygghetsutvecklingen.

Enkäten kommer att skickas ut till cirka 6000 slumpvis utvalda personer i Borås i åldrarna 16 till 85 år. Syftet med enkäten är att den ska fånga den lokala trygghetsbilden i form av upplevda problem, utsatthet för brott samt oron för att utsättas för brott.

- Vi vill få kunskap om hur boråsarna upplever tryggheten i sin boendemiljö och där de vistas. Vi kan med mätningen förhoppningsvis åtgärda och genomföra trygghetsskapande åtgärder, där det känns otryggt, säger Kerstin Hermansson, kommunalråd (C).

Trygghets- och säkerhetsarbetet är högt prioriterat av Borås Stad och bygger på samverkan i flera nivåer. Resultaten utgör ett viktigt underlag för det gemensamma arbetet med att öka kunskapen om hur vi kan skapa ett tryggare Borås.

Senast en trygghetsmätning gjordes var 2017, dessförinnan 2014. Trygghetsmätningen görs i samarbete med Borås Stad och lokalpolisområde Borås. Enkätens utformning gör att den kan jämföras med de två senaste undersökningarna.
- Vi vill få kunskap om hur boråsarna upplever tryggheten och hur eventuella ordningsstörningar och lokala problem påverkar deras känsla av trygghet. Genom mätningen har vi möjlighet att lägga våra resurser på de aktiviteter som ökar den upplevda tryggheten för medborgarna, säger lokalpolisområdeschef Tomas Stakeberg Jansson.

Enkäten skickades ut den 20 maj och är öppen till mitten av juni.

Genrebild på par.

6 000 slumpvis utvalda boråsare har i dagarna fått en enkät hemskickad med frågor om hur man upplever tryggheten i sin boendemiljö och där man vistas.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-05-22] Hur trygg är boråsaren?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol