Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Idag går driften av LSS-bostäder över till Attendo

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Idag tar Attendo över driften av grupp- och servicebostäder, efter månader av förberedelser och samverkan. Det var i våras som Sociala omsorgsnämnden beslutade att Attendo skulle bli ny utförare för 14 av kommunens bostäder med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

- Överlämningen är väl förberedd och det känns tryggt. Förvaltningen har också jobbat för att vara öppen och ge löpande information till alla inblandade, säger Yvonne Persson (S), Sociala omsorgsnämndens ordförande.

Sedan det blev klart att Attendo blir ny utförare för de grupp- och servicebostäder som drivs på entreprenad i kommunen, har Borås Stad fokuserat på att få överlämningen att bli bra. Samverkan med Attendo och de tidigare utförarna har varit viktig, och även att informera hyresgäster och personal på boendena och fånga upp frågor och funderingar.

Erfarenheter från tidigare upphandlingar har lett vägen

Planen för överlämningen har byggt på erfarenheter och synpunkter från tidigare upphandlingar, något som också genomsyrat hela upphandlingsprocessen. De tidigare avtalsperioderna har utvärderats och Borås Stad har tagit till sig sådant som hyresgäster, personal, närstående och andra samverkanspartner har tyckt behöver förbättras.

Jenny Haglund är verksamhetscontroller på Sociala omsorgsförvaltningen och projektledare för upphandlingen och överlämningen:

- Min upplevelse är att denna överlämning från början till slut har präglats av ett gott samarbete och ett stort engagemang från alla inblandade. Vi har haft en annan struktur och planering än tidigare. Bland annat har det varit täta möten, besök på boendena och besiktningar av fastigheterna så att Attendo får bästa möjliga förutsättningar att ta över LSS-bostäderna.

Viktigt med uppföljning

Just nu arbetar Jenny Haglund tillsammans med andra professioner i Borås Stad med att ta fram en uppföljningsplan.

- Vi planerar för hur och när vi ska ha uppföljning på boendena under nästa år. Syftet med uppföljningen är att ha en fortsatt löpande kontakt med Attendo, men också att säkra att det som står i avtalet följs och att hyresgästerna har det bra, förklarar Jenny Haglund.

I december och januari kommer Jenny Haglund tillsammans med socialt ansvarig samordnare (SAS) besöka bostäderna för att stämma av nuläget på boendet och hur övergången har fungerat. Borås Stad kommer även att kalla till samrådsmöten med Attendo minst fyra gånger per år för att följa upp hur det går.

Bakgrund

  • Den 22 maj 2017 beslutade Sociala omsorgsnämnden att det skulle göras en ny upphandling av driftentreprenad på 14 av kommunens bostäder med särskild service enligt LSS. Fyra företag ansvarade då för driften av dessa bostäder.
  • Upphandlingen genomfördes enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och utgick från en kvalitets- och prismodell. Det innebär att anbuden utvärderades utifrån både kvalitet och pris, och i den här upphandlingen var kvaliteten den avgörande faktorn för att utse en ny utförare.
  • Den 26 mars 2018 beslutade Sociala omsorgsnämnden att Attendo skulle ta över driften av både grupp- och servicebostäderna.
  • Ingen överklagade beslutet och i april kunde Borås Stad och Attendo teckna avtal. Avtalet pågår i tre år från och med idag, 3 december, med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

Avtalet omfattar 92 boendeplatser fördelat på elva gruppbostäder och tre servicebostäder.

Broschyr om LSS.

Idag tar Attendo över driften av 14 av kommunens grupp- och servicebostäder.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-03] Idag går driften av LSS-bostäder över till Attendo

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol