Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kartläggningen av elevföreningarnas aktiviteter är klar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kartläggningen av elevföreningarnas aktiviteter på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet är nu klar.
- Det har varit tydligt i intervjuerna att elevföreningarna, kommittéerna och elevkårerna har ett stort värde på båda skolorna, att de fyller en viktig funktion för skolandan och sammanhållningen, säger Peder Englund, avdelningschef på Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), som genomfört kartläggningen.

61 personer har intervjuats på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. De intervjuade utgörs av skolpersonal, elevkårer, elevföreningars och kommittéers styrelser samt före detta skolpersonal och elever. CKS har sammanställt resultatet i en rapport som i dagarna presenterades för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Arbete att utföra

- Rapporten visar att de förändringar vi genomfört sedan Skolinspektionens tillsyn 2013 har gett resultat, men också att vi har vidare arbete att utföra. Detta arbete ska vi göra tillsammans med eleverna, säger Catrine Berglund, gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet.

Av rapporten framgår att det finns en uppfattning hos elever och personal att frågor som gäller värdegrund och demokrati omhändertas bra på skolorna. På Bäckängsgymnasiet uttryckte flera av de intervjuade att elevföreningarna och elevkåren följer med i samhällsutvecklingen när det gäller demokrati- och värdegrundsfrågor. På Sven Eriksonsgymnasiet uppgav flera intervjuade att värdegrunds- och demokratifrågor lyfts upp och behandlas mer aktivt på skolan nu än tidigare.

Utmaningar framöver

Men det finns också utmaningar i värdegrundsarbetet. Rapporten lyfter bland annat att:

  • Antagningsintervjuer som sker till elevföreningarnas och kommittéernas styrelser i vissa fall kan ha upplevts som kränkande.
  • Aktiviteter som genomförs för nya gymnasieelever kan ha upplevts som kränkande och inte i linje med skolans värdegrund.
  • På Sven Eriksonsgymnasiet finns en upplevelse av ett ”vi och dem”-tänk, mellan de som är ”teknister”, det vill säga elever på Teknikprogrammet, och de som inte är det. Det upplevs också som att eleverna behöver vara på ett särskilt sätt för att passa in, och att detta grundar sig i förväntningar från anhöriga, kamrater, före detta elever och i skolans traditioner.
  • Hemliga sammanslutningar är närvarande och representerade på Sven Eriksonsgymnasiet på olika sätt, både bland elever och personal.
  • Teknologföreningen som delar ut stipendier till elever, elevkår och kommittéer vid Sven Eriksonsgymnasiet, har en nära koppling till de hemliga sammanslutningarna.

Christer Samuelsson, chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, lyfter att hemliga sammanslutningar inte går i linje med skolans värdegrund.
- Bristen på insyn är ett problem ur ett demokrati- och värdegrundsperspektiv. Det är också problematiskt att både elever och skolpersonal ingår i dessa sammanslutningar då det finns en risk för jävsituationer. Vi kommer att behöva titta närmare på detta, säger Christer Samuelsson.

Handlingsplan ska tas fram

På Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet ska man nu påbörja arbetet med att analysera rapporten för att sedan lägga upp en plan för det vidare värdegrundsarbetet.

- Tillsammans med eleverna kommer vi ta fram en handlingsplan för det fortsatta värdegrundsarbetet. En del av arbetet kommer vi att göra tillsammans med Sven Eriksonsgymnasiet, andra delar behöver vi arbeta med på våra respektive skolor, säger Martin Eklöf, gymnasiechef på Bäckängsgymnasiet.

Skolväska och penna

CKS, Centrum för kunskap och säkerhet, har under hösten kartlagt elevföreningarnas aktiviteter på Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet. Nu är kartläggningen klar.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-09] Kartläggningen av elevföreningarnas aktiviteter är klar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol