Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Klimatarbetet en vinnare

Artikeln publicerades:

Borås Stad är en av ingenjörerna bakom en prisad lånemodell. En av 2017 års pristagare när FN uppmärksammar initiativ i världen som kan vara förebilder i omställningen till ett hållbart samhälle, är det kommunala låneinstitutet Kommuninvest.

En av de städer som utvecklat det ramverk för Gröna lån som Kommuninvest använder är Borås, vars miljöexperter samarbetat med bland andra kolleger från Göteborg, Örebro och SKL, Sveriges Kommuner och landsting.

Kommuninvest erbjuder sedan 2015 Gröna lån för att finansiera projekt som rör förnyelsebar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik och vatten.

– Kommunerna är oerhört viktiga aktörer för att nå ett hållbart samhälle, och Kommuninvests Gröna finansieringsmodell är ett mycket gott verktyg, säger kommunalrådet Tom Andersson (MP), som framhåller EMC-projektet på Sobacken som i hög grad är finansierat via Gröna lån.

Investeringar i bostäder, verksamhetslokaler, energiinfrastruktur och vatten- och avloppsinfrastruktur stod 2016 för cirka 75 procent av de totala kommunala investeringarna, som uppgick till 146 miljarder kronor. Det visar en rapport från Kommuninvest.

– Spännande saker händer när vi kopplar ihop kommunens miljö- och hållbarhetsarbete med ekonomi och finans, säger Susanne Arneborg, energi- och klimatsamordnare i Borås Stad och en av dem som jobbat fram ramverket.

Hon ingår också i den miljökommitté som utvärderar och godkänner de projekt som kan ingå för finansiering med Gröna obligationer.

Priset till Kommuninvest och dess investeringsmodell kommer att delas ut vid klimattoppmötet i Bonn 6-17 november.

De flesta, eller 288, av landets kommuner är medlemmar i Kommuninvest.

En glödlampa i gräset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-20] Klimatarbetet en vinnare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol