Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kunskapsdag om minoriteter

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Fördjupad kunskap om de nationella minoriteterna är kärnan vid måndagens minoritetsdag på Saga.

Kunskapen om de nationella minoriteterna är låg i samhället, konstaterar Maja Mella, verksamhetsledare i Svenska Tornedalingars riksförbund, Tornionlaaksolaiset.

– Kulturdepartementet skulle behöva jobba lite mer. Man har tappat fart i arbetet de senaste åren, säger hon.

Maja Mella talade vid Nationella minoritetsdagen på Sagateatern i Borås på måndagen.

Det är Arbetslivsförvaltningen som samordnar dagen som leds av Mark Levengood, född i USA och uppvuxen i Finland. Levengood inledde också med några egna erfarenheter av att höra till den sverigefinska minoriteten i Helsingfors under uppväxten.

En mer formell lägesbild gavs av Lennart Rohdin, sakkunnig inom minoritetsfrågor och tidigare enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Rohdin har också arbetat med en översyn av den nuvarande minoritetspolitiken.

Maja Mella, vid minoritetsdagen

Maja Mella, verksamhetsledare i Svenska Tornedalingars riksförbund, talade vid Nationella minoritetsdagen på Saga.

Bland de talande fanns förutom tornedalingar och sverigefinnar också representanter för de övriga nationella minoritetsgrupperna: judar, romer och samer, i programpunkter som också innehöll en hel del sång och musik.

Maja Mella beskriver vikten av minoritetsdagen med följande ord:

– Kommunerna är skyldighetsbärare av lagstiftningen, och de måste ha kunskap för att rättighetsbärarna, alltså minoritetsgrupperna, ska få sina lagliga rättigheter tillgodosedda. I dag är kunskapen för låg. Och lagstiftningen är för tandlös.

Bland de rent konkreta krav man har på staten och framförallt det ansvariga kulturdepartementet är en myndighet med ansvar för att följa upp de här frågorna, och ökat ekonomiskt stöd.

Bakgrund

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. I tre grundskyddsparagrafer ger lagen de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande.

2016 beslutade man att göra en översyn av den aktuella lagstiftningen för att få till stånd en bättre fungerande minoritetspolitik. Ansvarig för den är Lennart Rohdin.

Jan Johansson, dragspel.

Jan Johansson, sångare och dragspelare, sjöng tornedalslåtar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-28] Kunskapsdag om minoriteter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol