Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lätt att få kontakt med socialtjänsten, men svårare att påverka hjälpen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu har resultaten kommit från den nationella brukarundersökningen inom försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen. Undersökningen visar på förbättrade resultat inom några områden, men också att det finns områden som behöver förbättras.

Undersökningen visar att det finns behov av förbättringar när det gäller brukarens möjlighet att själv påverka vilken hjälp hen får, där 58 procent svarar positivt inom området. Detta samtidigt som andelen som svarat positivt kring hur situationen förändrats ökat något. Där är det tre av fyra (75 procent) som upplever att deras situation förändrats positivt genom insatserna de fått.

Bäst resultat i undersökningen får frågor kring hur lätt det är att få kontakt med socialtjänsten samt om man får tydlig information från sin handläggare.

Inom de flesta områden ligger Borås i nivå med resultaten i riket i övrigt. Jämförelsen är dock svår eftersom inte alla kommuner medverkat i undersökningen samt att mätningarna genomförts på olika sätt. Resultaten ger indikationer på hur verksamheterna ligger till inom de olika områdena, men det är en relativt låg svarsfrekvens vilket i sig får ses som ett utvecklingsområde.

Bakgrund

I Borås svarade totalt 370 personer på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 56 procent. Det är något lägre än riket som har en total svarsfrekvens på 58 procent. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomför brukarundersökningen sedan 2014 . Den riktas till personer som har kontakt med dessa verksamheter inom myndighetsutövningen:

  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  • Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
  • Missbruks- och beroendevård
Genrebild på människor.

370 boråsare har svarat på den nationella brukarundersökningen inom försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-21] Lätt att få kontakt med socialtjänsten, men svårare att påverka hjälpen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol