Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Medicin för unga dementa

Artikeln publicerades:

I Sverige finns i runda tal 9 000 demenssjuka personer mellan 60 och 64, och många är yngre än så.
– Vem som är sjuk eller frisk syns inte, säger Annika Svensson Lundberg.

Klubb Viskan är en mötesplats i Borås för personer med demensdiagnos, men som betraktas som yngre, alltså under 65.

Annika Svensson Lundberg arbetar i det nybildade demensteamet för yngre under Sociala omsorgsförvaltningen som startat på Träffpunkt Simonsland.
– Verksamhet som vår kan förlänga den friska tiden, fungera som en medicin, för den som drabbats av demenssjukdom, säger hon.

Madelene Lyckelid, som leder demensteamet, nickar instämmande. Klubb Viskan är ett namn som det nybildade teamet tycker passar mycket bra.
– Klubb innebär att man är deltagare, och det innebär aktivitet, delaktighet och samhörighet, säger Lena Öman Höglund.

Grundupplägget är att man träffas på morgonen och stämmer av över en frukost, ger sig ut på någon aktivitet, lagar mat ihop eller äter ute, och avrundar framåt 15-tiden.
– Vi kommer att utgå från deltagarnas önskemål, men utgå från en grundplan. Det är viktigt att skapa struktur och rutin och göra dagen greppbar, säger Annika Svensson Lundberg.

– Det är människor som kommer från ett yrkesliv med just rutiner och struktur.

Man vill också hitta ett slags levnadsberättelse runt varje individ, berättar Lena Georgsson. Något som återspeglar intressen, kunskaper och deltagarens liv.
– Och är det fotboll på kvällen som deltagarna gärna vill se, så är vi flexibla med våra tider, säger Madelene Lyckelid,.

Det handlar om människor som oftast levt ett vanligt liv och har normala relationer, en familj därhemma.
– Man tror inte på demens i första läget. En minnessvikt kan ju bero på annat, vitaminbrist, en tumör, utbrändhet. Man kan gå sjukskriven länge utan att få rätt diagnos, säger Lena Öman Höglund.

Tre personer kastar bollar mellan varandra

d

Mer om Klubb Viskan

  • Platsen i Klubb Viskan är biståndsbedömd.
  • På fredagar har man öppet kafé där också anhöriga är välkomna.
  • Borås Stads demensteam erbjuder också anhörigstöd.
  • Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som drabbar hjärnans funktion. Vanliga kännetecken är att den drabbade får sämre minne och successivt allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-01] Medicin för unga dementa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol