Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mer stad längs Viskan - så ska staden byggas ut

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Nu har en utbyggnadsstrategi tagits fram.

Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på cirka 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, Gässlösa och Knalleland.

Nu finns ett förslag framtaget på en utbyggnadsstrategi Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. för staden, som visar i vilken ordning utvecklingsområdena ska byggas. Utbyggnadsstrategin är nu på remiss och du har möjlighet att lämna dina synpunkter. Därefter ses dokumentet över och förbättras inför fastställandet.

Skicka in dina synpunkter till ks.diarium@boras.se senast den 1 februari 2019. Ange diarienummer KS 2018-00821 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Illustration över staden.

Borås Stad har tagit fram en utbyggnadsstrategi för staden, som nu är ute på remiss.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-23] Mer stad längs Viskan - så ska staden byggas ut

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol