Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mild vinter gör att fler gator återställs efter fibergrävningar

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Under de senaste åren har ett febrilt arbete med att dra in fiber till hushållen i Borås pågått, men nu går fibergrävningen in i slutfasen. Just nu är det är enbart några få sträckor kvar att gräva fiber på.

När fiberkablarna läggs ner i marken grävs gatorna upp och det har inneburit och innebär stora schakter i gatorna som måste återställas. Under fibergrävningsperioden har Borås Stad haft tio gånger fler ytor att återställa än normalt och därför har det tagit lång tid att åtgärda vissa gator.

I samband med återställningsarbetet har vi också sett över behovet av andra åtgärder på gatorna, som att lägga ny asfalt på hela gatan eller sätta ny kantsten. För att slippa göra flera arbeten på samma gata under en kort period har vi istället gjort ett större arbete i samband med återställningen efter fibergrävningarna, vilket har gjort att vissa områden har fått vänta längre på återställning än andra.

Nu börjar dock fibergrävningarna alltså avslutas och återställningsarbetet går in i slutfasen. Den milda vintern har dessutom varit till fördel för återställningsarbetet som har kunnat pågå i stort sett under alla vintermånader. Förhoppningen är därför att alla fiberschakter ska vara åtgärdade till början av 2021.

Ett fiberschakt. 
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-11] Mild vinter gör att fler gator återställs efter fibergrävningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol