Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Milstensgården – första förskolan i Borås Stad att bli litteraturdiplomerad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

På Milstensgårdens förskola är språk, sagor och berättelser i fokus, förskolan har sedan 2015 jobbat medvetet med inriktning mot litteratur. De senaste åren har rektor Fredrik Gieth varit med och drivit arbetet mer aktivt. Förskolan kan sedan några veckor tillbaka titulera sig litteraturdiplomerad förskola.

– Förutom att både barn, pedagoger och vårdnadshavare kan glädjas och känna sig stolta över förskolans diplomering, är det för mig och mitt team ett kvitto, en kvalitetsstämpel på hög kvalitet i utbildningen, säger Fredrik Gieth.

Fredrik menar att språk är centralt för barns kunskapsutveckling inte bara nu, utan i skolan och senare i livet. Det är också en kvalitetssäkring.

– Nu har vi bevisat vad vi erbjuder för kvalitet, nu ska vi fortsätta och bibehålla den. Det är en utmaning. På lång sikt hoppas jag att fler förskolor anammar samma profil. Det skulle vara en kvalitetsstämpel för Borås som stad, säger Fredrik.

Vad innebär litteraturdiplomerad förskola?

Litteraturprofilerad verksamhet är ett fördjupat litterärt samarbete mellan förskola och bibliotek. Diplomerade förskolor arbetar utifrån kriterier som tagits fram gemensamt av Förskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen (biblioteken i Borås). Det övergripande målet är att utifrån Läroplan för förskola (Lpfö 18) stimulera barnens språk- och läsutveckling. Målet är också att barnen ska uppmuntras till att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull, språkstimulerande miljö.

Diplomeringen gäller för två år sedan genomförs en omdiplomering för att säkerställa att förskolan fortfarande håller hög kvalitet.

– Många av de barn vi möter är flerspråkiga och vårt uppdrag är att ge alla barn möjlighet till en rik språkutveckling oavsett språklig bakgrund. Forskningen visar att högläsning och samtal om text och bild har goda effekter på barns språkutveckling. Det har vi tagit fasta på, berättar Fredrik Gieth om anledningen till varför Milstensgården valt att jobba med litteratur som profil på förskolan. Förskolan ska erbjuda barnen en likvärdig utbildning och vi har i det avseendet ett kompensatoriskt uppdrag, säger Fredrik.

Diplom bekräftar förskolans målmedvetna arbete

Förskolan har fått sina diplom att hänga på väggen som visar att Milstensgården nu är en litteraturdiplomerad förskola, men den officiella ceremonin får vänta på grund av coronaviruset.

– Vi har uppmärksammat händelsen på förskolan, men det stora firandet får vi ta när verksamheten återgår till det normala igen, säger Fredrik Gieth.

Fler litteraturdiplomerade förskolor är på gång

Milstensgården är inte ensamma om att jobba med litteratur som profil. Både Trandaredsgårdens förskola och Sagans förskola arbetar just nu för att bli litteraturdiplomerade förskolor.

Information, ikon

Milstensgårdens förskola på instagram

Flicka som håller en bok.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-28] Milstensgården – första förskolan i Borås Stad att bli litteraturdiplomerad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol