Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mindre ensamhet och trevligare måltider

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

De äldre i Borås, som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende, upplever mindre ensamhet än tidigare. På boendena är det fler som upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen, jämfört med tidigare år. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

På det stora hela ligger resultaten för äldreomsorgen i Borås Stad kvar på samma nivå som tidigare år. De äldre tycker att de får ett gott bemötande, de har förtroende för personalen och de känner trygghet, både inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. Men det går också att se att satsningar som görs ger resultat.

- Vi jobbar målmedvetet med att göra måltiderna på våra vård- och omsorgsboenden till trevliga stunder på dagen, det är ett politiskt uppdrag som förvaltningen har fått. Därför är det mycket glädjande att se att resultatet på den frågan har ökat sedan förra året, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Tryggt att bo på boende

Känslan av ensamhet minskar både bland dem som bor på vård- och omsorgsboende och de som har hemtjänst, vilket är bra, även om det fortfarande är många som känner sig ensamma. Det går också att se att andelen som upplever det tryggt att bo på ett vård- och omsorgsboende ökar medan andelen som upplever det tryggt att bo kvar hemma med hemtjänst minskar.

Som alltid finns det förbättringsområden att ta tag i. Inom hemtjänsten är det till exempel att personalen i större utsträckning tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål och att personalen informerar om tillfälliga förändringar. På vård- och omsorgsboenden är det till exempel miljön i de allmänna utrymmena och aktiviteterna som behöver förbättras.

- I Vård- och äldrenämnden beslutade vi så sent som igår att satsa 2,5 miljoner extra på nya inventarier till vård- och omsorgsboenden för att de gemensamma utrymmena ska bli mer trivsamma, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Ett område där Borås ligger betydligt över rikssnittet och som också har ökat en aning sedan förra året är möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten.

- Det känns bra att det är många brukare som känner att de har möjlighet att välja mellan en kommunal eller privat utförare, säger Kerstin Hermansson (C), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Bakgrund:

Socialstyrelsen genomför årligen undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Socialstyrelsen använder begreppet särskilt boende om de enheter som Borås Stad kallar för vård- och omsorgsboende.

I rapporten har samtliga personer som var 65 år eller äldre och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 31/12 2017 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes mellan mars och maj 2018.

Inom Borås Stad var det 1055 personer inom hemtjänsten och 386 personer på särskilt boende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 62,2 procent inom hemtjänsten och 55,4 procent på särskilt boende.

Bild på händer på äldre människa.

Äldreomsorgen får högre betyg när det gäller trivseln vid måltider, visar årets brukarundersökning från Socialstyrelsen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-26] Mindre ensamhet och trevligare måltider

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol