Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norlandia Care AB tar över driften av Kapplandsgatan 8 och Kvibergsgatan 17

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vård- och äldrenämnden beslutade den 14 december att Norlandia Care AB ska ta över driften av Kapplandsgatan 8 och Kvibergsgatan 17.

Dessa två vård- och omsorgsboenden drivs idag av Attendo. Avtalen med Attendo går ut till hösten 2022 för Kvibergsgatan 17 och till våren 2023 för Kapplandsgatan 8 och det är inte möjligt att förlänga avtalen. Därför har en ny upphandling genomförts.

Upphandlingen av driften på de två boendena gjordes i god tid eftersom Norlandia Care AB måste hinna söka tillstånd för sin verksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Avtalet med Norlandia Care AB för gäller i 4 år, med möjlighet till förlängning som längst med 2 år. 6 företag lämnade anbud på driften av de två boendena.

Ingen skillnad för dem som bor på boendena

För de brukare som bor på Kapplandsgatan 8 och Kvibergsgatan 17 blir det ingen större skillnad när driften tas över av Norlandia Care AB. Deras biståndsbeslut förändras inte med anledning av att detta. Personalen på de båda boenden erbjuds att vara kvar. Vård- och äldreförvaltningen kommer även i fortsättningen att ansvara för hälso- och sjukvården och maten kommer att levereras från förvaltningens kök.

Vård- och äldreförvaltningens myndighetsavdelning biståndsbedömer de brukare som erbjuds plats på något av de två boendena, på samma vis som de gör för brukare som erbjuds plats på de boenden som drivs i egen regi.

Entré till boendet Kapplandsgatan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-17] Norlandia Care AB tar över driften av Kapplandsgatan 8 och Kvibergsgatan 17

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol