Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu blir förskolans chefer rektorer

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i skollagen. Ändringen innebär inte bara en ny titel för förskolornas chefer, de ska också genomgå en obligatorisk befattningsutbildning på 30 högskolepoäng.

Jennie Malm, rektor på Svanungens och Pumpkällagårdens förskola har nyligen avslutat sin befattningsutbildning.

- Jag är oerhört glad och tacksam för att jag har fått möjlighet att gå befattningsutbildningen, säger Jennie Malm. Utbildningen har varit fantastiskt bra och gett mig konkreta verktyg som jag kan använda i vardagen. Genom att stärka det pedagogiska ledarskapet får vi också en förbättrad undervisningskvalitet på våra förskolor, fortsätter Jennie.

Att få den nya titeln rektor tycker Jennie egentligen är en självklarhet. Det pedagogiska ledarskapet är lika viktigt i förskolan som i grundskolan menar hon. Det finns också ett signalvärde i att yrket får en statushöjning. Men hon betonar att det inte är själva titeln, utan befattningsutbildningen, som är det viktiga.

- I förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet, och här är ledarskapet viktigt. Man behöver en bra utbildning för att kunna vara en bra pedagogisk ledare, säger Jennie Malm.

Samtliga rektorer ska genomgå utbildningen

I Borås Stad är det 39 chefer som berörs av förändringen och byter titel, samtliga ska gå befattningsutbildningen. 16 rektorer har redan genomfört den, och 17 rektorer genomgår den just nu. Planen är att alla rektorer ska vara färdigutbildade till år 2023.

Marie Thorén och Carina Holmström är verksamhetschefer på Förskoleförvaltningen.

– Den här förändringen är positiv för förskolans utveckling, säger Marie Thorén. Att våra chefer nu blir rektorer och får genomgå en befattningsutbildning höjer både yrkets och förskolans status.

– Det är också bra att det blir en likvärdighet genom hela skolväsendet när alla skolledare får samma titel, säger Carina Holmström.

Ett barn leker i sandlådan. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-07-08] Nu blir förskolans chefer rektorer

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol