Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu har vi prioriterat våra byggplaner

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

I december varje år beslutar Samhällsbyggnadsnämnden om en verksamhetsplan för detaljplanering. Planen är en politisk prioritering som berättar hur Borås Stad ska arbeta med olika byggplaner och projekt. Nu är verksamhetsplanen för detaljplanering 2022 beslutad.

Det finns flera olika saker som påverkar vad som prioriteras. Bland annat är det vilka planuppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen har, var man ser störst behov och vad som hjälper staden att nå våra gemensamma mål och visioner. Med hjälp av verksamhetsplanen blir det lättare att fördela resurser under året.

– Verksamhetsplanen finns också för att skapa tydlighet och transparens gentemot exploatörerna. Den utgör ett slags löfte gentemot de som vill utveckla staden, berättar förvaltningschef Jonas Ward.

Under 2022 kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbeta med många av de projekt som påbörjats under 2021, men också starta upp ett antal nya planprojekt. Totalt innehåller de prioriterade detaljplanerna omkring 1 750 till 3 500 nya bostäder, tre skolor och fyra LSS/SOL-boenden. Verksamhetsplanen innehåller också detaljplaner som omfattar ca 350-500 hektar mark.

– Vi ser också att det finns ett växande intresse för både nyetableringar och utökningar av företag i Borås. Vi måste alltså utöka mängden verksamhetsmark under de kommande åren. Första steget i den processen är att ta fram nya detaljplaner, förklarar Morgan Hjalmarsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanering

Omslagsbild till verksamhetsplan

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-22] Nu har vi prioriterat våra byggplaner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol