Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu kan du ta dig fram på elsparkcykel i Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

De populära fordonen har funnits i många större städer i några år och nu kommer elsparkcykeln även till Borås.

Med start under torsdagen den 22 april kan den som vill hyra en elsparkcykel på något av de tio uppställningsområdena som är utplacerade på strategiska platser i stadskärnan.

– Elsparkcyklarna blir ett nytt sätt att ta sig fram i Borås, många andra städer har haft elsparkcyklar som ett alternativt transportmedel under de senaste åren och nu är det Borås tur att möjliggöra för korta miljövänliga transporter i staden, berättar Jan-Åke Claesson, enhetschef på Tekniska förvaltningen.

För att undvika de problem som elsparkcyklarna fört med sig i många andra städer har Borås Stad haft en tät dialog med elsparkcykelföretaget och ställt vissa krav. Detta för att elsparkcyklarna ska öka möjligheten att ta sig fram i staden utan att påverka andra trafikanter eller gående negativt eller bidra till nedskräpning.

– Det finns kända problem med elsparkcyklarna från andra städer, bland annat med att de ofta välter och därför skapar ett skräpigt intryck, men också med att deras fart gör att gående känner sig otrygga. Vi har försökt lära oss av andra städers problem och har tillsammans med företaget hittat lösningar, säger Jan-Åke.

Genom att kräva att alla cykelställ för sparkcyklarna är dubbelsidiga hoppas man kunna motverka att de välter så lätt. Dessutom har elsparkcyklarna en begränsad hastighet på vissa platser i staden. Du kommer därför inte kunna köra i mer än 6 km/h i centrum, vid högskolan, vid Resecentrum, vid PA-Halls Terrass och runt Ramnasjön. På några områden kommer det utöver hastighetsbegränsningen inte heller vara möjligt att återlämna cykeln. Hit hör bland annat de centrala parkerna.

– Vi tror verkligen att elsparkcyklarna kan bli ett välkommet inslag i stadskärnan med de begränsningar vi satt upp. Vi förespråkar nya fossil- och utsläppsfria transportsätt för att ta sig fram i staden. Det går hand i hand med vårt stora övergripande arbete med hållbart resande, konstaterar Jan-Åke Claesson.

Elsparkcyklar som står parkerade
Information, ikon

Mer om

Elsparkcyklarna finansieras helt av företaget som hyr ut dem. Stadens delaktighet är i det myndighetsutövande som möjliggör markupplåtelse för uppställningsplatser och i den avsiktsförklaring som sätter ramar och regler kring hur elsparkcyklarna får framföras i staden.

Läs gärna mer:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-04-23] Nu kan du ta dig fram på elsparkcykel i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol