Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nu stärks dataskyddet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-lag för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Så här jobbar Borås Stad med den.

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-lag för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Den heter Dataskyddsförordningen (kallas även GDPR) och är avsedd att skydda personuppgifter från att missbrukas eller hanteras fel av myndigheter, företag och organisationer. Borås Stad har under våren arbetat intensivt med anpassningen till den nya lagen och arbetet fortsätter. Vi har en bit kvar, men är på god väg.

Borås Stad arbetar liksom de flesta andra kommuner i landet nu intensivt med att anpassa sin verksamhet till den nya Dataskyddsförordningen. Kommunen hanterar stora mängder personuppgifter. Det kan vara uppgifter som rör ansökningar och anmälningar till förskola och skola, eller beslut som rör kommunens myndighetsutövning, som försörjningsstöd, bygglov, hemtjänst och mycket annat. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person.

I korthet gäller följande:

  • Vi ska inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt, och då enbart för bestämda ändamål.
  • Vi ska inte spara uppgifterna längre än nödvändigt
  • Vi ska se till att det finns lagligt stöd för att samla in uppgifterna
  • Om lagligt stöd saknas krävs att vi får ett samtycke.

En viktig regel i Dataskyddsförordningen är att man inte får spara personuppgifter för länge. När de inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, så ska de tas bort. Uppgifter som samlats in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften.

Dataskyddsförordningen kräver också att vi som hanterar personuppgifter ska föra register över hur dessa uppgifter behandlas.

Borås Stad arbetar aktivt med informationssäkerhet för att förebygga och förhindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorade, och att upptäcka om så ändå sker. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter, och behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

– Det är ett omfattande arbete som ska göras, och vi har en bit kvar. Men kommunens invånare kan vara helt lugna för att vår säkerhet är hög. Borås Stad jobbar sedan länge med informationssäkerhet, och Dataskyddsförordningen innebär att vi skärper våra system ytterligare, säger kommunchefen Svante Stomberg.

Borås Stad arbetar också med att stärka det systematiska arbetet med regelverk, riktlinjer, utbildning och annat.

– Vi hanterar en hel del känsliga uppgifter, inte minst inom vård och omsorg, men också inom förskola och skola. Det är uppgifter som kan skada enskilda om de hamnar i orätta händer, och därför jobbar vi hårt med att vässa våra åtgärder för att skydda dem, säger Stefan Fransson, informationssäkerhetsansvarig i kommunen.
– Ett exempel är att vi säkerhetsklassar all information i våra verksamhetssystem, så att den får det skydd den behöver.

EU-stjärnor, hänglås och mobil

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-25] Nu stärks dataskyddet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol