Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad har utarbetat ett förslag till riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning, som nu har skickats på remiss till länsstyrelsen och aktörer på bostadsmarknaden. Remisstiden är 11 januari – 1 mars 2019. Alla invånare är välkomna att lämna synpunkter på förslaget, som delats in i tre delar som riktar sig till olika aktörer.

Remissen innehåller tre delar

Del 1: Riktlinjer för bostadsförsörjning

Delen rRedovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom kommunens organisation.

Del 2: Handlingsplan för bostadsbyggande

Delen redovisar vilka byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.

Del 3 Befolknings- och bostadsanalys

Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet.

Remissens alla delar

Lämna din synpunkt

Alla invånare är välkomna att lämna synpunkter på materialet. Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 1 mars 2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. Ange gärna diarienummer KS 2018-00811 för att underlätta hanteringen.

Ritning och modell av hus.

d

Mer om

  • Länka till sidor som är relevant för informationen i nyheten
  • Läggs i en punktlist

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-15] Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol