Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nya tillsynsavgiften för alkoholservering mer rättvis

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kommunfullmäktige i Borås Stad har beslutat om nya avgifter för alkoholservering som gäller från den 1 januari 2018. Nytt för i år är att alla som har serveringstillstånd till allmänheten ska betala en rörlig avgift om 1 procent av föregående års omsättning av alkoholdrycker inklusive moms.

Snart kommer det att skickas ut fakturor för den årliga tillsynsavgiften från Tillståndsenheten till de som har serveringstillstånd i Borås Stad. Den årliga tillsynsavgiften är uppdelad i en fast avgift och en rörlig avgift. Nytt för 2018 är att alla med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska betala en rörlig avgift om 1 procent av föregående års omsättning av alkoholdrycker inklusive moms. Den som har stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap betalar fortsättningsvis endast en fast avgift.

Zygmunt Cieslak, avdelningschef för Livsmedelskontroll (där Tillståndsenheten finns) på Miljöförvaltningen i Borås Stad, ser flera fördelar:
– Den nya avgiftsmodellen är mer lättöverskådlig och framförallt mer rättvis. Tidigare kunde två företagare med i stort sett likartad omsättning hamna i två olika avgiftsklasser. Den risken finns inte längre. Många företagare i branschen kommer dessutom att få en lägre avgift än tidigare.

Agneta Sander, chef för Miljöförvaltningen i Borås Stad, är inne på samma linje:
– En procent av omsättningen, lika för alla, är en bra grundprincip. Ju högre omsättning av alkohol desto högre blir summan på avgiften. Dessutom ökar riskerna för en negativ påverkan på boråsarnas hälsa vid en högre omsättning av alkohol. Och eftersom en högre omsättning också kräver mer av vårt tillsynsarbete, är modellen både rimlig och enligt gällande norm.

Agneta Sander konstaterar även att det funnits ett totalt politiskt stöd under hela beslutsprocessen:
– Det ger givetvis stor legitimitet till den nya avgiftsmodellen.

Det här används avgifterna till

De avgifter som tas ut täcker kostnader för tillsynsarbete och handläggning som måste utföras enligt Alkohollagen. I detta ligger kostnaderna för handläggarnas löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgiften.

Vinglas på en bricka

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-16] Nya tillsynsavgiften för alkoholservering mer rättvis

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol