Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Ny enhet fångar upp unga vuxna

Artikeln publicerades:

Sedan första september finns en ny enhet inom Borås Stad särskilt riktad till unga vuxna som behöver hjälp med problem kring till exempel missbruk, kriminalitet eller psykiatriska besvär.
– Vi har mycket att vinna på att jobba med den åldersgruppen, konstaterar socialsekreteraren Sara Andersson på IFO Unga vuxna.

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO, är en av fyra förvaltningar inom Borås Stad som jobbar med sociala och omsorgsfrågor. IFO ger stöd till barn och deras familjer samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I den tidigare indelningen med en enhet för barn och unga och en för vuxna gick gränsen vid 20 år. IFO Unga vuxna riktar sig till 18- till 25-åringar.

– Unga vuxna är en målgrupp som behöver prioriteras. Övergången mellan ungdom och vuxen är i sig ganska svår, och det är viktigt att så gott det går förebygga så att situationer inte förvärras, säger socialsekreteraren Sara Andersson.

Enhetschefen Rebecca Albert instämmer.

– Det vi vet och ser är att det är viktigt att fånga upp dem som börjat få ett riskbruk av alkohol eller narkotika. Även när det finns ett etablerat missbruk eller beroende kan vi ge stödinsatser tidigt. Om vi väntar så finns det risk för missbruk, utanförskap, inget arbete, ingen bostad – då har bekymren vuxit sig ännu större.

Behoven är inte nya, men tillfället för Borås Stad att ta tag i dem kom i år.

– Inför omorganisationen fanns det tillfälle att lägga fokus där, med förhoppning om och målsättning att kunna möta fler. Vi vet att framför allt personer mellan 18 och 20 år har fallit mellan stolarna tidigare, och det vill vi förändra.

Den största mängden ärenden handlar om missbruk, men även boendefrågan är stor. Rebecca Albert redan har märkt att enheten når fler.

– Vi pratar om att vara mer flexibla, ha mer tid och möta upp snabbt. Vi är lite envetna, måna om att få kontakt, vi släpper det inte. För de personer som är tveksamma till stöd försöker vi få till en uppföljande kontakt: ”Fundera du, så hörs vi om 14 dagar”.

Som ny enhet vill de också hitta nya arbetsformer och kontaktytor.

– Det handlar mycket om hur våra metoder ska se ut, hur vi kan jobba ännu mer förebyggande och nå dem. Hur får man någon att vilja ha kontakt med Soc? Det är inte så häftigt att säga till kompisarna. Inte för någon, säger Rebecca Albert. Sara Andersson poängterar att det kräver nya förhållningssätt från socialsekreterarna.

– Framför allt mellan 18 och 20 eller 21 år är man väldigt ny i vuxenlivet … Jag tror att vi behöver ha lite mer tålamod, vara mer flexibla, skicka sms-påminnelser om tider och så. Ibland kanske vi behöver åldersanpassa vissa frågor, hur vi väljer att ställa dem kan vara olika beroende på hur gammal någon är. Vi kan inte utgå från att personen faktiskt vet allt, utan vi måste förklara istället.

En prioritet är att bygga olika former för samverkan. Bland samverkansparterna finns öppenvården, flera andra enheter inom kommunen, psykiatrin och Arbetsförmedlingen.

– Jag kan räkna upp ännu fler! säger Rebecca Albert med ett skratt.

Ett annat mål är att både de grupper som jobbar med unga vuxna och de unga vuxna själva ska få ökad kunskap om vart de kan vända sig.

– Jag hoppas att enheten ska kunna bidra till att personer inte är rädda för socialtjänsten, att vi ska kunna synas, att de ska våga ringa och rådfråga oss. Ibland är det gott att bara kunna få fråga vart man ska vända sig, säger Sara Andersson.

Om du eller någon du känner behöver stöd

Kontakta Borås Stads växel. Fråga efter IFO Unga vuxna. En socialsekreterare pratar med den som ringer för att få reda på hur situationen ser ut och eventuellt boka tid. Om samtalet avser någon annan försöker enheten få kontakt med den personen, oftast via telefon eller en kallelse med erbjudande om besökstid. Personen får information om att en orosanmälan har gjorts, och om vilket stöd som kan erbjudas.

Om personen ansöker om stöd görs en utredning om behoven – och där ska personen själv vara delaktig.

Ett mål är att stötta genom tidiga insatser i öppen vård, i närmiljön.

På grund av sekretess kan den som gjort en orosanmälan om någon som är över 18 år inte få information om vad som händer efteråt.

Mottagningsenhetens telefontid varje vardag klockan 13.00–14.30.
Besökstid klockan 10–12 alla vardagar utom tisdagar.

Två händer som fångar en person

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-15] Ny enhet fångar upp unga vuxna

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol