Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny paviljongskola byggs på Gässlösa

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den planerade ersättningsskola som ska hysa Borås grundskoleelever när deras skolor i olika etapper de närmaste åren byggs om och rustas upp blir Kronängskolan på Gässlösa – en helt ny paviljongskola. Det står klart sedan skärpta krav på skolors och elevers hälsoskydd ser ut att sätta stopp för bruket av gamla AMU-center på Kyllared. Nu arbetar Borås Stad med all kraft för att skolan ska stå klar till skolstarten i höst.

– Vi kommer att lösa det här. Det sitter redan en arbetsgrupp och arbetar med frågor om hur Kronängskolan i detalj ska utformas, säger Lokalförsörjningsförvaltningens chef Anders Waldau.

Många av Borås grundskolor behöver byggas om och rustas upp för att kunna ta emot fler elever.

Det är ett viktigt och omfattande arbete som kräver en logistik utöver det vanliga. Det är viktigt för att det är av största vikt att våra barn studerar i en god miljö.

Det är omfattande för att det rör så många elever, föräldrar och andra vårdnadshavare, lärare och annan skolpersonal. En av de skolor som berörs först är Sjömarkenskolan, där arbetena startar redan i sommar.

Sedan i höstas har Lokalförsörjningsförvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen och andra inblandade arbetat med att etablera en ersättningsskola på Kyllared. Närmare bestämt i gamla AMU-center.

Denna ersättningsskola är tänkt att fungera under många år då ombyggnad och upprustning pågår.

Ritning av ny paviljongskola på Gässlösa.

Läget, lätt tillgängligt från riksväg 40, och det faktum att undervisning bedrivits i lokalerna, senast när Bodaskolan byggdes om, har pekat på att det är en god lösning.

Nu har projektet bromsats av Borås Stad, av hälsoskyddsskäl.

Ny vägledning från Naturvårdsverket som kraftigt skärper de krav som gäller för buller på en ny skolas skolgård, presenterades i september, samtidigt som bygglovet för en ombyggnad av AMU-center ankom till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nu arbetar Borås Stad med all kraft för att den nya ersättningsskolan, en fullskalig paviljongskola för på sikt upp till 500 elever, i stället förläggs till Gässlösa, där den får namnet Kronängskolan.

– Under rådande omständigheter är jag mycket nöjd med att vi har hittat en bra och långsiktig lösning för att kunna uppgradera våra skolor under ordnade former och med god kvalitet, säger Grundskoleförvaltningens chef Pär Arvidsson Fäldt.

– Det är en mycket bra lösning i ett svårt läge. Det är olyckligt att vi inte såg hälsoproblemen tidigare, det borde vi nog gjort. Det viktiga är att larmklockorna ringde, att det system vi har för att skydda våra medborgare, och i synnerhet barnen, fungerar, säger kommunchefen Svante Stomberg.

Diskussioner med anledning av de förändrade planerna för Kyllared kommer att så snart möjligt inledas med fastighetsägaren Stadsporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-13] Ny paviljongskola byggs på Gässlösa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol