Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nytt projekt i centrum väver ihop det gamla Borås med det nya

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu tar vi fram en detaljplan för fastigheten Viskaholm 2 som ligger i västra centrum. Syftet med planen är att möjliggöra cirka 400 lägenheter och centrumfunktioner med handel och livsmedelsbutik på bottenplan.

– Den nya bebyggelsen kommer att placeras där det idag finns lagerlokaler, och den vackra byggnaden där Viskaholms Wäfveri låg tidigare kommer bevaras och användas som kontor, berättar Leila Alves Bonnier, planarkitekt.

Tanken är även att det gröna parkstråket som ska gå genom centrum från Gässlösa till Rya Åsar ska passera fastigheten och i förlängningen koppla ihop centrum mot Norrby.

– Det är ett spännande projekt som väver ihop det gamla Borås med det nya, säger Leila Alves Bonnier.

Information, ikon

Mer om Viskaholm 2

Samrådstiden pågår mellan 19 januari och 26 februari 2021. Du kan redan nu maila dina synpunkter till detaljplanering@boras.se. Skriv planens diarienummer BN2017-0656 i ämnesraden.

Samrådsmöte

På grund av coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara på frågor.

Datum och tid: onsdagen den 10 februari kl. 17.00–18.00
Plats: Teamslänk

Läs mer om planen och hur du gör din röst hörd.

Viskaholm 2, här planeras för nya bostäder med mera.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-29] Nytt projekt i centrum väver ihop det gamla Borås med det nya

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol