Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny vision antagen av Kommunstyrelsen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Sedan i höstas har arbetet med att revidera Borås vision pågått tillsammans med boråsare, civilsamhälle och näringsliv. Igår fattade Kommunstyrelsen beslut om den nya visionen som består av fyra så kallade visionsområden.

Kärnan i Borås vision är att människor i Borås gör saker tillsammans. Detta beskrivs bland annat i inledningen så här: "Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle genomsyrar hela visionen och gör den speciell."

Ett återkommande önskemål i processen har varit att göra visionen kortare och mer specifik. De tidigare sju så kallade målområdena har därför krympts ner till fyra visionsområden:

  • Omsorg om varandra och miljön
  • Ett tryggt och snyggt Borås
  • Möjligheter och mod att utvecklas
  • Människor möts i Borås

Det är Kommunfullmäktige i Borås som fattar det slutliga beslutet om att anta visionen, och det kommer enligt planerna att ske på nästa möte den 23 september.

Visionen om framtidens Borås

Kommunstyrelsens sammanträde

illustration av strategiska målområden för visionen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-08-24] Ny vision antagen av Kommunstyrelsen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol