Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Oförändrat resultat för äldreomsorgen i Öppna jämförelser

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2019 visar att Borås Stad i stort har ett oförändrat resultat men har förbättrat sig på några områden jämfört med 2018.

- Det är roligt att se att vårt förbättringsarbete ger resultat, även om vi fortfarande har mycket kvar att göra, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Inom äldreomsorgen är det riskförebyggande arbetet viktigt. Det handlar om att förhindra fall, undernäring och trycksår samt att se till att de äldre har en god munhälsa. Denna fråga har Vård- och äldreförvaltningen jobbat mycket aktivt med under det senaste året och det visar sig också i resultatet för vård- omsorgsboende där Borås tillhör de 25% bästa kommunerna i landet.

- Vi har lyft det riskförebyggande arbetet under året och det känns bra att det visar ett tydligt resultat redan nu men det finns trots detta mer att göra, säger Maria Jonsson.

Infopraphics med texten: Glada gaddar! 25% Inom äldreomsorgen är det riskförebyggande arbetet viktigt. Det handlar om att förhindra fall, undernäring och trycksår samt att se till att de äldre har en god munhälsa. Borås Stad har jobbat aktivt med detta det senaste året och det visar sig i resultatet för vård- omsorgsboende där Borås tillhör de 25% bästa kommunerna i landet.

Förbättringar i palliativ vård i livets slutskede

Den palliativa vården i livets slutskede är också ett område där tydliga förbättringar har skett. Även här är Borås bland de 25 % bästa kommunerna både när det gäller brytpunktsamtal och smärtskattning sista levnadsveckan. Vård- och äldreförvaltningen har under det senaste året jobbat med den palliativa processen, vilket nu visar på tydliga förbättringar och ett gott samarbete med primärvård och sjukhus, eftersom delar av arbetet utförs av läkare.

Olämpliga läkemedel

När det gäller användning av olämpliga läkemedel bland dem som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende så är den högre i Borås Stad än i riket i övrigt. Trots att resultatet visar på liten förbättring kommer det att krävas krafttag tillsammans med primärvård och sjukhus för att förbättra resultaten.

Fortsatt arbete med mat och måltidsmiljö

Mat och måltidsmiljö är viktigt för våra äldre. På detta område har Vård- och äldreförvaltningen bedrivit ett arbete under flera år, bland annat genom att det finns måltidsombud på alla avdelningar och i alla kök på vård- och omsorgsboenden och korttidsenheter. Resultatet för frågorna om hur maten smakar och om måltiden är en trevlig stund på dagen ligger över snittet i landet. Förvaltningen kommer nu också börja jobba med mat och måltider inom hemtjänsten på ett mer strategiskt vis än tidigare.

-Det är glädjande att se att en så viktig fråga som mat och måltidsmiljö får bra betyg, säger Johan Wikander (L) ordförande i Vård- och äldrenämnden.

När det gäller bemötande, förtroende och trygghet visar Öppna jämförelser ett något bättre resultat för hemtjänsten jämfört med 2018, vilket är ett trendbrott efter flera år av nedgång. Totalt sett är 84 % av de svarande nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten i Borås, vilket är ett ganska bra resultat. Men på detta område rankas ändå Borås som en av de sämre kommunerna i landet, eftersom så många kommuner är mycket bättre.

Analys av resultaten

Resultatet av Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2019 kommer att analyseras närmare av medarbetare på Vård- och äldreförvaltningen. Därefter upprättas handlingsplaner för att vården och omsorgen ska kunna förbättras för de äldre invånarna i Borås Stad.


En hand som håller en annan hand.
Information, ikon

Bakgrund

  • Ta del av resultaten för hela landet på Socialstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Det är tionde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner gemensamt presenterar rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Resultatet hämtas från brukarundersökningen, som genomfördes våren 2019, från Kommun- och landstingsdatabasen, från officiell statistik och från Senior alert, som är ett nationellt kvalitetsregister inom äldreomsorgen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-14] Oförändrat resultat för äldreomsorgen i Öppna jämförelser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol