Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ökad trivsel inom funktionshinderområdet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Trivseln har ökat inom funktionshinderområdet i Borås Stad. Det visar Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga brukarenkät för personer med funktionsnedsättning. Enkäten visar även att brukarna är mycket nöjda på kommunens dagliga verksamhet, inte minst ur ett nationellt perspektiv där verksamheten ligger över genomsnittet.

För fjärde året i rad genomför Sociala omsorgsförvaltningen SKR:s brukarenkät riktat mot personer med funktionsnedsättning. Resultatet för årets undersökning visar att flera av de medverkande verksamheterna har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare år. Generellt sett ligger däremot resultaten för fem av sex verksamheter något under riket i stort.

Enkäten visar att trivseln och självbestämmande har ökat i alla verksamheter som var med i brukarundersökningen förra året. Likaså har antal svarande personer inom de kommunala verksamheterna ökat med 59 procent: från 266 svarande förra året till 423 svarande i år.

– Det är en väldigt positiv utveckling att det är så många fler som svarat i år. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi att arbeta utifrån, säger Jenny Haglund som är verksamhetscontroller på Sociala omsorgsförvaltningen.

Utvecklingsarbete inom daglig verksamhet ger resultat

En verksamhet som sticker ut är daglig verksamhet enligt LSS, som har förbättrat sina resultat på alla frågor sedan 2018. De har också det högsta resultatet i Borås Stad på frågan om brukarna trivs på sin dagliga verksamhet, nämligen 91 procent.

Resultatet för daglig verksamhet står sig också starkt jämfört med andra kommuner i Sverige och ligger över riksgenomsnittet på samtliga områden, förutom på en fråga där man har samma resultat som riket i stort.

En förklaring till den positiva utvecklingen kan vara att daglig verksamhet under året arbetat mer intensivt med den enskildes medbestämmande och kommunikation, utifrån föregående års resultat.

Helen Persson är verksamhetschef för daglig verksamhet på Sociala omsorgsförvaltningen. Hon berättar att de arbetat på olika sätt för att öka delaktigheten.

– Till exempel har personalen jobbat mer med alternativa kommunikationshjälpmedel för de deltagare som behöver det. Deltagarna har också scheman över dagen vilket skapar ett lugn och en trygghet, och de har kunnat påverka sin dag mer genom att välja vilken ordning olika arbetsuppgifter ska göras.

Områden att förbättra

Brukarenkäten visar också på områden där Borås Stad behöver jobba för ett bättre resultat. Till exempel är det fler personer i år som inte vet vem de ska vända sig till om något är dåligt.

Borås Stad behöver också fortsätta arbeta för bättre resultat inom boende med särskild service enligt socialtjänstlagen. På flera av frågorna är resultaten långt under riksgenomsnittet. Samtidigt är det också lägre svarsfrekvens inom den verksamheten i år – knappt hälften så många har svarat jämfört med förra året. Det kan i sig påverka resultaten.

En brukare i rullstol är i en park med två assistenter. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-17] Ökad trivsel inom funktionshinderområdet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol