Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppna mötesplatser för seniorer satsar offensivt och når fler

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

De öppna mötesplatserna för seniorer i Borås Stad har satsat offensivt under året för att nå fler besökare. Och arbetet har gett mycket bra resultat. Antalet besök per månad har ökat från drygt 4 750 i januari till strax över 7 000 i oktober.

Antalet helt nya besökare är i genomsnitt fler än 70 per månad.

I Vård- och äldrenämndens inriktning för äldreomsorgen 2018-2022 står bland annat:

  • Mötesplatserna ska arbeta för nytänkande och arbeta strategiskt för att locka till sig nya besökare.
  • Mötesplatserna ska vara lättillgängliga.
  • Mötesplatserna ska upprättas på attraktiva platser för att möta seniorer där de befinner sig.
  • Mötesplatserna ska vara en länk till förebyggande arbete, genom att verka för kunskapsspridning kring hälsa, säkerhet och trygghet samt motverka ensamhet.


Fått stort genomslag
Under 2018 har det öppnats två nya mötesplatser för seniorer, på Norrmalm och Kristineberg. Mötesplats Kristineberg är ett samarbete mellan flera förvaltningar där mötesplatsen för seniorer flyttade in i befintlig verksamhet med bibliotek, öppen förskola och fritidsgård. Mötesplats Sjöbo har flyttat från Blombacka till den befintliga verksamheten vid Sjöbo torg, och är också ett samarbete mellan flera förvaltningar.
- Det är roligt att se att den satsning på det förebyggande området som nämnden gjort redan har fått stort genomslag. Vi är övertygade om att möjligheten till aktiviteter och social samvaro påverkar seniorers hälsa positivt, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Mötesplats på väg
Mötesplatserna har under begreppet "Mötesplats på väg" skaffat två nya framgångsrika ben att stå på, dels att göra utflykter och dels att möta seniorer som bor en bit från de befintliga mötesplatserna, på deras hemmaplan.
Fyra röda minibussar med texten "Mötesplats på väg" ses nu ofta rulla runt på vägarna. Det är dagsutflykter åt alla håll och bussarna fylls med glada resenärer.
- Det var ett ruskigt bra initiativ att skaffa de här bussarna, uttryckte en av resenärerna från Mötesplats Norrmalm.
Det mobila arbetssättet, att möta seniorer på hemmaplan, utökas efter hand. De fyra mötesplatserna i Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared har alla aktiviteter på en eller flera mindre orter i närheten. Till exempel åker Mötesplats Fristad till Borgstena och Bredared, och Mötesplats Dalträffen till Gånghester och Rångedala.

Ökad bemanning
Under året har bemanningen på mötesplatserna utökats med flera tjänster och aktivitetssamordnarna har fått kollegor som är utbildade hälsopedagoger, för att arbetet med hälsofrämjande insatser ska få en extra skjuts framåt.
- Det är väldigt inspirerande för oss som jobbar med mötesplatserna att se att våra insatser tas emot väl av seniorerna, att allt fler hittar till oss och att antalet besök har ökat så mycket under året. Vi hoppas verkligen att det gör att välbefinnandet ökar hos många seniorer och att känslan av ensamhet minskar, säger Linda Svensson Perlstedt, enhetschef för öppna mötesplatser för seniorer.

Bilar som används för mötesplatser för seniorer.

De röda minibussarna ses nu ofta rulla på vägarna.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-27] Öppna mötesplatser för seniorer satsar offensivt och når fler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol