Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Personalens bemötande får högt betyg av de äldre

Artikeln publicerades:

Bemötande, trygghet och förtroende är områden som återigen får höga betyg av de äldre i Borås Stad, som tycker till om sin hemtjänst eller sitt vård- och omsorgsboende. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

- Det gläder oss att en stor andel av de äldre tycker att de får ett gott bemötande och har förtroende för personalen och att de känner trygghet, både inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende. Det visar att vår personal är väldigt kunnig inom sitt yrke, säger Ulrika Gustafsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Som alltid finns det också förbättringsområden att ta tag i. Inom hemtjänsten är det till exempel att personalen i större utsträckning tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål och att personalen informerar om tillfälliga förändringar. På vård- och omsorgsboenden är det till exempel att de äldre i större utsträckning upplever måltiden som en trevlig stund på dagen.

- Undersökningen ger oss tydliga hänvisningar om vad vi ska satsa på framöver och då känns det bra att vi redan är igång med ett projekt som syftar till att förbättra måltidsmiljön på våra vård- och omsorgsboenden och att vi precis drar igång det stora utvecklingsarbetet inom hemtjänsten, där fokus ligger på att få ut ännu mer kvalitet i mötet mellan den enskilde och undersköterskan eller vårdbiträdet, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Ett område där Borås ligger betydligt över rikssnittet och också har ökat sedan förra året gäller möjligheten att välja utförare inom hemtjänsten.

- Det känns väldigt bra att det är så många brukare som känner att de har möjlighet att välja mellan en kommunal eller privat utförare, säger Kerstin Hermansson (C), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Ett område som har bättre resultat än vid mätningen 2016 är kunskapen om vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Området kommer ändå att finnas kvar som ett utvecklingsområde under 2018, eftersom det fortfarande är många som inte vet hur man gör.

Bakgrund:

Det är Socialstyrelsen som årligen genomför under sökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Socialstyrelsen använder begreppet särskilt boende om de enheter som Borås Stad kallar för vård- och omsorgsboende.

I rapporten har samtliga personer som var 66 år eller äldre och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 31/12 2016 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen gjordes under mars tom maj 2017.

Inom Borås Stad var det 1077 personer inom hemtjänsten och 391 personer på särskilt boende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är inom hemtjänsten 63,9 procent och på vård- och omsorgsboende 56,2 procent.

Resultaten som presenteras nu gäller både kommunala och privata utförare i Borås Stad.

En äldre kvinna blir kammad
Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-20] Personalens bemötande får högt betyg av de äldre

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol