Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Premiär för nytt hemteam

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Idag, 17 september, startar ett nytt utökat hemteam sitt arbete. Hemteamet kommer att ge patienter som skrivs ut från sjukhuset mer omfattande insatser under en begränsad tid innan ordinarie hemtjänst tar över.

Hemteam fanns även i de tidigare stadsdelarna, i olika omfattning och med olika organisation. Nu kommer denna form av insats att kunna erbjudas oavsett var i kommunen man bor.

Hemteamets arbetssätt ska vara trygghetsskapande, rehabiliterande och utredande för att övergången till ordinarie hemtjänst ska ske så smidigt som möjligt. Hemteamet kommer att jobba i upp till två veckor hos en brukare. I undantagsfall kan hemteamet stanna i fyra veckor.

Hemtjänst fasas in

Under hemteamets tid fasas ordinarie hemtjänst in, om det behövs. Om den enskilde hade hjälp från hemtjänsten med till exempel städ eller tvätt redan före sjukhusvistelsen så fortsätter hemtjänstgruppen med de insatserna under tiden som hemteamet jobbar med övriga insatser. Den brukare som inte hade hemtjänst tidigare ska under tiden med hemteam välja hemtjänstgrupp, antingen kommunens egen eller någon privat utförare. Hemteamet och den valda hemtjänstgruppen gör i så fall några gemensamma besök hos brukaren när hemteamet håller på att fasas ut.

Hemteamets huvudsakliga målgrupper är personer som behöver rehabiliterande insatser efter till exempel en fraktur eller en stroke, personer som känner stor oro eller otrygghet för att komma hem, personer som har behov av avancerad sjukvård i hemmet och personer som har många vårdtillfällen på sjukhus.

Kan ersätta korttidsvistelse

Hemteamet ersätter i vissa fall en vistelse på en korttidsplats. Det har visat sig att den otrygghet som många upplever när de ska komma hem efter en sjukhusvistelse finns kvar även om man först får en korttidsvistelse. Där ska hemteamets insatser med långa besökstider den första tiden efter sjukhusvistelsen göra att känslan av otrygghet i hemmet minimeras.

Hemteamet består av erfarna undersköterskor med bred delegering för att kunna utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Vid behov kopplas också legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal in för att utföra sjukvård och/eller rehabilitering i hemmet.

Bakgrund:

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Sedan dess har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna jobbat fram en överenskommelse om hur lagen ska tillämpas. Överenskommelsen träder i kraft den 24 september. Inför detta har Vård- och äldreförvaltningen tittat på hur förvaltningen ska säkerställa individens rätt till trygg, säker och effektiv hemgång från sluten hälso- och sjukvård. Med grund i den nya lagen har förvaltningen beslutat att forma det hemteam som börjar jobba 17 september.

Bild på händer på en äldre människa.

Nu drar kommunens nya hemteam igång sin verksamhet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-09-17] Premiär för nytt hemteam

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol