Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Samråd av detaljplan för Sjömarken

Artikeln publicerades:

Nu är det samråd av en detaljplan för Sjömarken. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form av ett LSS-boende. Nu vill vi veta vad du tycker!

Det är detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, som ska granskas. Området för planen ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som löper mellan Backhagsvägen och Björkhagsvägen. Planområdet är på kommunalägd mark på cirka 3000 kvadratmeter och består idag av sly och ungträd som inte utgör någon funktion.

Samrådstiden pågår den 4 december–12 januari.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Sjömarkenskolans musiksal den 12 december mellan klockan 17.00–19.00. På mötet kommer representanter från Borås Stad att berätta om förslaget och svara på frågor.

Planhandlingarna finns idag tillgängliga på vår webb. Handlingarna finns också i Stadshuset på våning 6.

Planer på samråd

Synpunkter och remissvar

Om du har synpunkter på planen, vill vi ha dem skriftligt senast den 12 januari via e-post. Ange planens diarienummer (BN2017-615), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkten/remissvaret digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.

Det går även att skicka med post till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

En karta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-05] Samråd av detaljplan för Sjömarken

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol