Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Serviceboendet Våglängdsgatan 129 lägger ner och flyttar till andra lokaler

Artikeln publicerades:

Sociala omsorgsnämnden fattade idag beslut om att lägga ner serviceboendet Våglängdsgatan 129. De hyresgäster som bor där erbjuds istället att flytta till andra lägenheter som Sociala omsorgsförvaltningen har fått tillgång till. Flytten möjliggör att personer som idag står i kö till LSS-boende kan erbjudas lägenhet.

På Våglängdsgatan 129 finns 10 lägenheter med särskild service enligt LSS, men det har varit svårt att få lägenheterna uthyrda och 4–5 av dem har konstant stått tomma under 2017. Flera personer har tackat nej till hyreskontrakt, och Sociala omsorgsförvaltningen har inte kunnat erbjuda något alternativt boende.

- Det nya serviceboendet, Klintesväng 10, kommer att bestå av 16 lägenheter. Det gör att vi kan möta upp nuvarande och kommande behov, och att personer som idag står på kö kan erbjudas lägenhet, säger verksamhetschef Richard Brevik.

Flytten kommer med största sannolikhet kunna ske under våren 2018 och alla nuvarande hyresgäster kommer att få hjälp av Sociala omsorgsförvaltningen med det praktiska kring flytten. Våglängdsgatans lägenheter kan istället bli disponibla för annan kommunal verksamhet.

Bild på Klintesväng 10, dit ett serviceboende ska flytta.

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att lägga ner serviceboendet Våglängdsgatan 129 och istället flytta det till Klintesväng 10 (bilden).

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-16] Serviceboendet Våglängdsgatan 129 lägger ner och flyttar till andra lokaler

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol