Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Självkörande bussar kan testas i Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad och Lørenskogs kommun i Norge kan bli aktuella för test med självkörande minibussar. Båda städerna har sträckor med olösta transportbehov som passar för att testa och utveckla teknologin.

Det är den huvudsakliga slutsatsen i slutrapporten Pdf, 10 MB. från det svensk-norska projektet AutoBus, som har kartlagt möjligheten att genomföra ett grundligt testprojekt i Borås och norska Lørenskog.

Förprojektet, som är en del av det EU-finansierade Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak-programmet, har undersökt om det finns grund för att testa självkörande bussar i de två kommunerna. Slutrapporten visar att det är genomförbart, som ett bra komplement till den befintliga kollektivtrafiken.

Kan gå vidare till ett huvudprojekt

Projektgruppen undersöker nu möjligheten att ta projektet vidare till ett huvudprojekt med tester under en längre period på utvalda sträckor i de två kommunerna.

- Vi har oerhört mycket att vinna på att utveckla sätt att göra kollektivtrafiken eldriven och självkörande. Det kan göra att färre blir sjuka och riskerar att dö i förtid av dålig stadsluft, att bullret minskar och utfasningen av enskilt fossilt bilägande kan ta ännu mera fart. Jag vill att Borås ska vara med i täten i denna utveckling, säger kommunalråd Tom Andersson (MP).

Bussbolagen är drivande i utvecklingen av självkörande bussar. Med effektivare transportlösningar öppnas också nya möjligheter för utveckling av städer och tätorter.

Samtidigt innebär detta helt nya utmaningar, inte minst när det gäller att värna om invånarnas säkerhet och personliga integritet.

Slipper dålig luft och buller

Genom att använda ett bra och koordinerat system av utsläppsfria och självkörande bussar vill bussbolagen ge sina passagerare bättre och billigare transportmöjligheter. Det kommer också innebära bättre luftkvalitet. Dålig luftkvalitet skapar hälsoproblem och är ett starkt argument för att lägga om till mer miljövänliga transportlösningar.

Buller minskar också trivseln för invånarna i tättbefolkade områden. Elektriska bussar kommer ge betydliga förbättringar även på det området.

Om bussen som studerats:

  • Tar fem till åtta passagerare.
  • Går i 12-15 km/h.
  • Är bemannad av en person som kan ta över kontrollen och nödstoppa.
  • Går på gator med ingen eller lite övrig trafik.
  • Avgångar cirka var 15:e minut.
  • Ingen biljett krävs.
  • Resan tar cirka 6 minuter (gånghastighet).
  • En eller två bussar per linje.
  • Cirka 6 månaders provkörning om det blir ett huvudprojekt. Besked om det väntas i april-maj 2019.
  • Finansiering planeras genom bidrag från EU samt nationellt, regionalt och kommunalt.

Om AutoBus

Det svensk-norska transportprojektet AutoBus är en del av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak-programmet. Projektet leds av RISE och Kunskapsbyen Lillestrøm är den norska projektledaren. Borås och Lørenskog är med som projektkommuner.

Akershus fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Lørenskogs kommun och Borås Stad har bidragit till projektet.

Självkörande minibuss.

En självkörande minibuss liknande den här kan komma att provköras på utvalda gator i Borås framöver. Bilden är tagen på Chalmersområdet i Göteborg.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-07] Självkörande bussar kan testas i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol