Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Skillnaderna i livsvillkor ska minska i Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu sätter Borås Stad i gång ett långsiktigt arbete med målet att minska skillnaderna i invånarnas livsvillkor. Kommunstyrelsen kommer den 2 september att ta ställning till en handlingsplan för det arbete som kommer att genomföras under namnet Socialt hållbart Borås.

Borås Stad har fått ett statligt bidrag på tolv miljoner kronor från Tillväxtverket för att under en treårsperiod (2019-2021) komma igång med insatser som kan stärka den sociala hållbarheten. I första skedet kommer insatserna att rikta in sig mot barn och unga.

Social hållbarhet innebär i Borås att vår stad är en rättvis och trygg plats, där invånarna känner tillit till varandra och till samhället. Arbetet för social hållbarhet innebär att vi gör allt vi kan för att vår stad inte glider isär, ekonomiskt och socialt. Det är en av de allra viktigaste uppgifterna för att slå vakt om demokratin och det goda samhället. Det goda samhället måste vara för alla, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

– De flesta barn och unga som bor i Borås har bra uppväxtvillkor, men skillnaderna i livsvillkor och hälsa har ökat. I samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kultur, fritid och andra verksamheter som möter barn och unga kan vi göra mer och bättre. Ett antal utvecklingsområden föreslås i den här handlingsplanen, säger Christer Samuelsson, förvaltningschef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och projektledare för Socialt hållbart Borås.

En mängd olika åtgärder finns med i handlingsplanen. Flera av dem handlar om att stärka samverkan och samordning, både inom kommunens egen organisation och tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Det görs bra insatser för barn och unga redan i dag, men vi behöver en bättre samordning, över nämnd-, förvaltnings- och professionsgränser. Här finns också mycket att vinna på ett tätare samarbete i de här frågorna mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen, säger kommunchef Svante Stomberg.

Ett av förslagen handlar om att låta en grundskola arbeta utifrån konceptet arenaskola, det som ibland kallas ”en skola mitt i byn”, det vill säga en skola öppen för föräldrar, föreningsliv och organisationer.

– Det finns inga snabba och enkla lösningar på de här svåra och komplexa frågorna, och det är viktigt att vi vågar pröva nya vägar och att vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att ge alla barn och ungdomar förutsättningar för en god start i livet,säger Niklas Arvidsson, oppositionsråd (KD).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-08-23] Skillnaderna i livsvillkor ska minska i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol