Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skriver under för ökad trygghet och minskad brottslighet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är målet med den nya samverkansöverenskommelsen som Polisen och Borås Stad skrev under i dag, tisdag 20 februari.

Samverkansöverenskommelsen har tre huvudspår:

  • Barn och unga i riskzonen
  • Trygga fysiska miljöer
  • Kraftsamla där behoven är som störst

Fokus på barn och unga: "Inget barn föds kriminellt"

Det första området handlar om att förhindra negativ utveckling hos unga som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.

– Kommunen och Polisen ska samverka för att skapa förutsättningar att förhindra att barn och ungdomar glider in i kriminalitet. Inget barn föds kriminellt men med fel förebilder samt avsaknad av utbildning och meningsfull fritid kan ett barn glida in i kriminalitet och utanförskap. Detta kan vi tillsammans motverka genom att använda våra gemensamma resurser på rätt sätt, säger Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås.

Trygga fysiska miljöer ska åstadkommas bland annat genom satsningar på förebyggande arbete genom trygghetsvandringar och att uppmärksamma och åtgärda osäkra eller otrygga miljöer. Det handlar även om att redan i byggprocessen och samhällsplaneringen ha med trygghetsaspekten.

– I Borås ska vi ha trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet och här får det förebyggande arbetet en allt större betydelse, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Kraftsamling i särskilt utsatta områden

I Borås finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områden – Hässleholmen/Hulta och Norrby. I dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete mellan polis och kommun. I detta arbete är också AB Bostäder en viktig samarbetspartner.

Den gemensamma kraftsamlingen i dessa områden handlar bland annat om att utveckla grannsamverkan i flerbostadshus, utbilda stadsdelsvärdar och att utveckla verksamheten på de kommunala mötesplatserna.

Genom den så kallade Trygghetssatsningen och stadsdelsvärdarnas arbete är också planen att flytta resurser närmare medborgarna som en länk mellan myndigheter, organisationer och medborgare.

Överenskommelsen gäller från 2018 till 2020. I samband med signeringen av överenskommelsen undertecknades också ett nytt medborgarlöfte, som är ett komplement till samverkansöverenskommelsen.

Tomas Jansson och Ulf Olsson skriver på.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-20] Skriver under för ökad trygghet och minskad brottslighet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol