Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

SMHI förnyar vädervarningssystemet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den 26 oktober 2021 kl 12.00 inför SMHI ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. Varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet får ett mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. En gul varning ska alltså inte tolkas som en klass 1-varning.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.

Gul, orange och röd varning

I den förnyade varningssystemet som ska införas benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar. Illustration: SMHI

Hur ska jag agera vid en varning?

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Olika typer av besvärligt väder medför olika påverkan och därför innehåller varningsinformationen i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp generella exempel på hur vädret kan påverka din omgivning. Detta underlättar för dig att göra en bedömning om hur du kan beröras.

Mer regionalt anpassade varningar

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. I det nya systemet finns regionalt anpassade värden för när varningar kan utfärdas. Nuvarande system, som gäller fram till oktober-november, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

En ficklampa som lyser

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-21] SMHI förnyar vädervarningssystemet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol