Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Socialsekreterarnas roll i Borås Stad ska stärkas

Artikeln publicerades:

Nu är handlingsplanen som stärker och utvecklar socialsekreterarna i Borås Stad klar. Planen innebär förbättringar inom tre områden – löner, arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning.

Arbetet med handlingsplanen har pågått under några intensiva månader och har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av både förvaltningschefer och fackliga företrädare. Handlingsplanen omfattar socialsekreterare inom Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och innebär förbättringar och förstärkningar vad gäller löner, arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning.

– Det finns många konkreta förslag att gå vidare med för att förbättra förutsättningarna för socialsekreterarna, säger Dag Forsström, förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen.

Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen håller med:

–Jag instämmer, det här är ett viktigt arbete för att få till långsiktiga åtgärder för en svårrekryterad grupp.

Några av de viktigaste inslagen i handlingsplanen är:

  • Särskild lönesatsning för att stärka konkurrenskraften i jämförelse med andra och bilden av Borås Stad som attraktiv arbetsgivare.
  • Fortsatt och förstärkt erfarenhetssatsning för socialsekreterare som väljer att stanna i Borås Stad.
  • Högre lön för de som arbetar med myndighetsutövning inom barn och unga på grund av arbetets svårighetsgrad, komplexitet och ansvar.
  • Rekryteringsbonus på 15 000 kronor efter tips till socialsekreterare som söker och får tillsvidareanställning.
  • Strukturella förändringar i förutsättningar för hur arbetstiden kan användas genom att bland annat utveckla administrativt stöd och hitta ny teknik för att avlasta socialsekreterare.
  • Utveckla det nära ledarskapet, till exempel att medarbetare i högre grad möter chefen fortlöpande i vardagsarbetet.
  • Möjlighet till studier utifrån verksamhetens behov på 25 % av en heltid med bibehållen lön vid vidareutbildning som leder till annan kompetens.
  • Pröva strukturerad arbetsrotation i socialtjänstklustret (det vill säga Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen). 
Bilder på ungdomar.

–Vi vill ytterligare förstärka och förbättra villkoren för våra socialsekreterare genom den här handlingsplanen, säger kommunchef Svante Stomberg. Vi har tidigare gjort insatser för yrkesgruppen, bland annat har vi över tid satsat på löneöversyn, vi har infört mentorstillägg och en rad andra åtgärder, men vi nöjer oss inte än. Vi vill se till att socialsekreterare i Borås Stad trivs så bra som det bara är möjligt.

Arbetsgruppen som arbetat fram förslagen består av kommunens biträdande förhandlingschef Ann Kalnins, förvaltningschefen på Arbetslivsförvaltningens Dag Forsström, förvaltningschefen på Individ- och familjeomsorgsförvaltningens Anna-Lena Sellergren, Borås Stads organisationsutredare Per Pellby, Hasse Brännmar från fackförbundet Vision och Gabriella Andersson, Akademikerförbundet SSR.

–Det är en ambitiös handlingsplan och nu gäller det att verkligen se till att planen verkställs, säger Gabriella Anderssson, SACO-rådsexpert på Akademikerförbundet.

Nästa steg

Vad som händer nu är att berörda förvaltningschefer tar med sig handlingsplanen och kommer att börja arbeta för att åtgärderna genomförs. De flesta av förslagen ryms inom förvaltningarnas befintliga ekonomiska ramar, men dock inte alla. De förslag som kräver särskilda resurser för genomförande kommer därför att behandlas i Kommunfullmäktiges sammanträde i november 2017.

Handlingsplanen omfattar socialsekreterare på Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningens men det är arbetsgruppens uppfattning att flera av förslagen även kommer omfatta socionomer inom Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen.

Fler handlingsplaner

I slutet av oktober kommer en handlingsplan med förslag som stärker och utvecklar Borås Stad som arbetsgivare för hälso- och sjukvårdspersonal. I den arbetsgruppen ingår bland andra förvaltningscheferna Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen.

d

Mer om

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-10] Socialsekreterarnas roll i Borås Stad ska stärkas

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol