Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialt hållbart Borås vidgas åt flera håll

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu vidgas arbetet för att skapa mer jämlika livsvillkor för Borås invånare inom ramen för Socialt hållbart Borås. Tidigare har fokus legat på att ge barn och unga goda villkor för sin uppväxt. Idag beslutade Kommunstyrelsen att arbetet ska omfatta även boendemiljöer samt arbete och sysselsättning.

– Det känns oerhört bra att vi nu tar nästa steg i arbetet, säger Ylva Lengberg (S), ansvarigt kommunalråd för Socialt hållbart Borås.

– För att nå vår gemensamma riktning som är jämlika livsvillkor krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete med tydliga strategier och konkreta åtgärder. De tre områdena hänger ihop och går in i varandra, och att se den helheten är en förutsättning för att lyckas, fortsätter hon.

Annette Carlsson (M), kommunalråd i opposition, konstaterar att ett gemensamt arbete mot samma mål är själva poängen med Socialt hållbart Borås och en förutsättning för att lyckas.

– I ett sammanhållet, tryggt och därmed socialt hållbart Borås kan människor växa av egen kraft. Barnen går i bra förskolor, fler ungdomar möter höga förväntningar i skolan, fler vuxna går till jobbet och försörjer sig själva. Alla boråsare har någonstans att bo och hela Borås känner ansvar för att fostra barn och unga, säger hon.

Satte igång för två år sedan

För två år sedan satte arbetet igång med det första målområdet som benämns ”God start i livet och goda uppväxtvillkor”. Nu breddas arbetet med ytterligare två målområden: ”Bostäder och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Målområdet ”Bostäder och närmiljö” handlar om att skapa förutsättningar för alla invånare att ha en trygg boendemiljö, men också om att öka invånarnas möjligheter att påverka stadsutvecklingen. Kerstin Hermansson (C), Kommunstyrelsens 2:a vice ordförande har bostadsförsörjningen bland sina ansvarsområden.

För att känna att man har ett gott liv, krävs en bostad och en trygg boendemiljö. Närmiljön ska vara inbjudande samt ha tillgång till friytor och gröna områden för samvaro, lek och rekreation. En god boendemiljö skapar förutsättningar för mer jämlika livsvillkor och en bättre hälsa, säger hon.

Fler ska komma ut på arbetsmarknaden

Målområdet ”Förutsättningar för arbete” handlar framförallt om att fler ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Idag står vissa grupper långt från arbetsmarknaden, bland annat personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, utrikes födda samt lågutbildade. Villkoren för att få en utbildning och ett arbete måste bli mer jämlika.

På målområdet ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” har en hel del arbete redan kommit igång. Bland annat har Borås Stad börjat arbeta med det Kommunala aktivitetsstödet på ett mer genomgripande sätt, och så har planerna på att skapa en så kallad arenaskola kommit igång.

Anna Svalander (L) är kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, är glad för att Borås är en kommun som sätter bildningen i fokus.

– Det finns ingen genväg till kunskap, det behövs tid och duktiga pedagoger! Så för att alla barn ska kunna nå sin fulla potential fortsätter vi arbeta med att förbättra lärarnas och elevernas arbetsmiljö. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik, grundskolan kunna utmana alla elever på sin nivå, gymnasieskolan ska fortsätta vara bland den bästa i landet och vuxenutbildningen ska ge möjlighet till ett livslångt lärande, säger hon.

Vy över Borås.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-22] Socialt hållbart Borås vidgas åt flera håll

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol