Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Socialtjänstens resultat något bättre i årets brukarundersökning

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Resultaten från den nationella brukarundersökningen inom försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen har kommit. Undersökningen visar att resultaten för Borås Stad höjts på flera områden, och ligger något under eller i ungefärlig nivå med riksgenomsnittet.

Resultaten för Borås Stad har höjts på flera områden sedan förra året och närmat sig riksgenomsnittet. Bäst resultat får frågan om hur lätt eller svårt det är att förstå informationen från socialsekreteraren, där 90 procent svarar att det är lätt. Det resultatet ligger på precis samma nivå som för landet i övrigt.

På en fråga har Borås Stad däremot backat något, nämligen om brukaren tycker att hens situation förbättrats sedan hen fick kontakt med socialtjänsten: från 75 procent förra året till 73 procent i år.

Fler svarande och högre svarsfrekvens

I år har 521 personer svarat på enkäten i Borås Stad, vilket är en svarsfrekvens på 61 procent. Det är en ökning av både svarsfrekvens och antal svarande. Borås Stads svarsfrekvens är något högre än riket där motsvarande siffra är 56 procent.

Utvecklingsområden

Ett utvecklingsområde är att få fler att svara på enkäten, trots att det är högre svarsfrekvens i år. På så sätt kan man få ett mer rättvisande resultat som tydligare pekar på områden där Borås Stad behöver jobba för bättre resultat.

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) genomför brukarundersökningen sedan 2014. Den riktas till personer som har kontakt med dessa verksamheter inom socialtjänstens myndighetsutövning:

  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  • Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)
  • Missbruks- och beroendevård
Fyra personer sitter i kvällssolen. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Socialtjänstens resultat något bättre i årets brukarundersökning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol