Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Spridning i resultat mellan Borås Stads grundskolor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019 visar resultat och utvecklingsområden för Borås Stads grund- och grundsärskolor. Resultaten varierar mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar, men förändringen på kommunnivå är liten jämfört med 2018.

- Resultaten för Borås Stad visar på variation mellan de olika skolorna. Det bedrivs god undervisning på våra skolor, men vi ser bland annat behov av att utveckla språkutvecklande arbetssätt och undervisningen i ämnet svenska som andraspråk för att alla elever ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling i grundskolan.

Resultaten 2019 för årskurs 1 i matematik är något högre medan det i svenska är något lägre än 2018. I årskurs 3 har resultaten 2019 förbättrats i svenska och svenska som andraspråk men sjunkit i matematik jämfört med 2018. I årskurs 6 är det genomsnittliga resultatet motsvarande gymnasiebehörighet för alla elever 80,8 procent, vilket är en förbättring jämfört med 2018.

Spridningen för gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) för elever i årskurs 9 varierar mellan skolorna från 65,6 procent behöriga elever till 94,8 procent. Det genomsnittliga resultatet för alla elever är 79,9 procent, och liknar förra årets resultat.

Flickornas resultat är generellt högre än pojkarnas, särskilt i ämnet svenska/svenska som andraspråk.

Vad händer nu?

Grundskoleförvaltningen fortsätter att stödja och följa skolornas arbete med undervisning och resultat, bland annat genom att

  • Utveckla stöd till rektorerna i ämnet svenska som andraspråk när det gäller vilka elever som ska läsa ämnet och hur undervisningen kan organiseras.
  • Utveckla stöd till rektorerna i språkutvecklande arbetssätt.
  • Se över vårt material och våra metoder för att tidigt få en bild av elevernas kunskaper.
  • Utveckla arbetet kring skolnärvaro.
  • Erbjuda riktade insatser till skolor utifrån de behov som rapporten visar, exempelvis inom områdena flickors och pojkars resultat, likvärdig bedömning och lärmiljöer.
Barnhänder som skriver.

d

Mer om

Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2019 är en del i kommunens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-23] Spridning i resultat mellan Borås Stads grundskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol