Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stabilt resultat för Borås Stad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad redovisar ett driftresultat för år 2017 på 265 miljoner kronor. – Ett stabilt resultat som ger förutsättningar för en fortsatt god kommunal verksamhet, tycker Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Resultatet innebär att Borås Stad kunnat fortsätta att göra nödvändiga avsättningar för framtida pensioner. Dessutom har kommunen till exempel kunnat utnyttja Byggbonus-medel till projekt som främjar tillkomsten av fler bostäder, och tillsammans med Trafikverket genomföra trafiksäkerhetsåtgärder.

Det bokförda resultatet efter dispositioner och extraordinära poster som till exempel markförsäljning beräknas till 171 miljoner kronor, vilket är att jämföra med budgetens 121 miljoner kronor.

Den finansiella målsättningen för 2017 har därmed uppnåtts. Driftresultatet uppgår till 4,4 procent av skatter och generella statsbidrag (målet är 2-3 procent), och Borås Stad har betalat årets alla investeringar med egna medel.

– Det är ett stabilt resultat som ger förutsättningar för en fortsatt god kommunal verksamhet också när konjunkturen viker nedåt, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

– Det är av stor vikt att vi har god ekonomisk kontroll och balans i vår verksamhet för att möta de utmaningar på olika områden som en starkt växande stad ställs inför.

Flygbild över Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-23] Stabilt resultat för Borås Stad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol