Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stabilt resultat för Borås Stad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås Stad redovisar ett driftresultat för år 2018 på 318 miljoner kronor. Ett stabilt resultat som ger oss goda förutsättningar att möta de utmaningar den kommunala verksamheten står inför, sa Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) när han presenterade resultatet på tisdagen.

Resultatet innebär att Borås Stad kunnat fortsätta att göra nödvändiga avsättningar för framtida pensioner, och göra en satsning på att ge ungdomar från och med årskurs 7 fria resor i kollektivtrafiken under sommarmånaderna.

Vi avser också att knyta samman den sista delen av gång-och cykelstråket Fristad-Centrum genom att finansiera sträckan Frufällan-Sjöbo.

Det förhållandevis höga resultatet har kunnat nås genom att kommunen sålt mark och tomträtter på en högre nivå än tidigare. Resultatet exklusive dessa reavinster uppgår till cirka 185 miljoner kronor.

Kommunens finansiella målsättning för 2018 har uppnåtts och vi har till stor del kunnat betala våra investeringar med egna medel.

Borås Stads nämnder har kunnat disponera ett ökat verksamhetsutrymme på 6,8 procent. Några nämnder redovisar negativa resultat.

– God ekonomisk kontroll och balans krävs för de utmaningar vi står inför framöver. Vår kommun fortsätter att växa starkt. Ett stabilt resultat ger oss förutsättningar att fortsatt ha en sund och robust kommunal verksamhet också när konjunkturen viker nedåt, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Budgetchefen Roger Cardell och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) vid tisdagens presskonferens.

Budgetchefen Roger Cardell och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) vid tisdagens presskonferens.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-03-12] Stabilt resultat för Borås Stad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol