Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stadsparksbadet får nytt liv

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu är det dags för en upprustning av Stadsparksbadet. I dag beslutade Lokalförsörjningsnämnden i Borås Stad att göra den anslagsframställan för om- och tillbyggnad av badet som sedan ska hanteras av först Kommunstyrelsen i april och därpå av Kommunfullmäktige. Om fullmäktige vid sitt majmöte ger klartecken, stängs badet den 1 juni för att sedan genomgå en grundlig renovering under fjorton månader.

– För boråsarnas skull är det viktigt att den här renoveringen kommer igång, det är vi skyldiga alla dem som kommer hit för simundervisning, för att motionssimma eller bada med familjen, säger Ida Legnemark, ordförande (V) i Fritids- och folkhälsonämnden.

Kostnaden för att åter göra Stadsparksbadet till ett badhus i toppklass och en god arbetsmiljö för de anställda är 93 miljoner kronor. Det svåraste arbetet handlar om att renovera bassängerna och alla ytskikt. Därtill kommer byten av brunnar och rör, ventilation, dragning av helt ny el, byte av takplåt och byte av vattenreningen, som nått slutet på sin tekniska livslängd, samt nya omklädningsrum, en tillgänglighetsanpassad entré och en ny rutschbana.

Den beräknade kostnaden kan jämföras med de 54 miljoner kronor som redan i 2014 års budget avsattes för ändamålet. Bakom fördyringen ligger främst ett högre kostnadsläge i byggsektorn och att man måste byta ut fler delar i huset än vad som ursprungligen var tänkt.

Dessutom är komplikationsgraden i renoveringen av det slag att få byggare varit intresserade av att ge sig på det. Bara ett bolag, Serneke, har lagt en offert, och den har man nu beslutat säga ja till.

Som en jämförelse kan nämnas att Lund 2013 gjorde en renovering/ombyggnad för 350 miljoner kronor, och att Ängelholm i år gör en nybyggnad för 300 miljoner kronor.

– Efter den grundliga projektering som gjorts är jag övertygad om vi inte kan få en omfattande och kvalitetssäkrad renovering billigare än så här, säger Mathias Duell, ordförande (S) i Lokalförsörjningsnämnden.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser inte minst behovet av en förbättrad arbetsmiljö som avgörande. Badhusmiljön är tuff och aggressiv och sliter inte bara på anläggningen, den skapar också arbetsmiljöproblem för de anställda. Det handlar till exempel om buller och om hög luftfuktighet, som i sin tur kan skapa luftvägsproblem.

Stadsparksbadets fasad med körsbärsblommor framför

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-04-04] Stadsparksbadet får nytt liv

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol