Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stor ökning av andelen förstagångsväljare som röstade

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Förstagångsväljarna var en av de grupper som staden satsade särskilt på inför höstens val, och det gav verkligen utslag. På Norrby ökade andelen unga som röstade i riksdagsvalet med hela 20,5 procentenheter.

Den generella trenden i hela landet är att deltagandet gick upp i höstens val. Det gäller även Borås. Här ökade valdeltagandet med 1,5 procentenheter i riksdagsvalet, med 1,3 procentenheter i kommunvalet och med 1 procentenhet i landstingsvalet.

Tydlig ökning

Nu har kommunens valkansli tittat närmare på deltagandet specifikt bland de unga förstagångsväljarna, det vill säga boråsare mellan 18 och 22 år. Och där är trenden ännu tydligare: I valet till riksdagen ökade andelen förstagångsväljare som röstade med 7,1 procentenheter, i kommunvalet också med 7,1 procentenheter och i landstingsvalet med 7,0 procentenheter.

Ökningen i valdeltagandet varierar dock en hel del mellan stadens olika områden. Norrby är den stadsdel som sticker ut mest med en ökning i riksdagsvalet på hela 20,5 procentenheter, från 59,9 procents valdeltagande 2014 till 80,4 procent i år.

- Vi upplever att engagemanget på just Norrby har varit högt i jämförelse med andra områden med lågt valdeltagande, säger Ludvig Ahlstrand, projektsamordnare på Borås Stads valkansli. Vi har också haft ett högt deltagande från Norrby när vi anordnat demokratiutbildningar. Och så har vi haft två valambassadörer där som själva tillhör målgruppen förstagångsväljare, det kan säkert ha bidragit.

Ungdomar mer medvetna

Valnämndens ordförande Ulla Krok (S) är inne på samma linje:

- Till en del kan ökningen säkert bero på våra valambassadörer och det övriga informationsarbetet ute i stadsdelarna, säger hon. Men också att ungdomar är mer medvetna om politiska frågor idag.

Totalt antal förstagångsväljare med rösträtt 2018:

  • Kommunvalet: 4 812
  • Landstingsvalet: 4 812
  • Riksdagsvalet: 4 548

Totalt antal förstagångsväljare som röstade 2018:

  • Kommunvalet: 3 947
  • Landstingsvalet: 3 932
  • Riksdagsvalet: 3 912
Staplar som visar valdeltagande bland förstagångsväljarna 2018.

Valdeltagandet ökade kraftigt bland förstagångsväljarna i årets val.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-16] Stor ökning av andelen förstagångsväljare som röstade

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol