Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillbakablick på ett år med corona

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den 12 mars för ett år sedan fattade Borås Stad beslut om att aktivera sin krisledningsstab. Coronapandemin hade nått även kommunens verksamheter. Nu, ett år senare, blickar vi tillbaka på ett annorlunda år fyllt av oro och ovisshet, men även problemlösning, omtanke och engagemang.

– Sällan har 12 månader varit så utmanande och påverkat så många som coronaåret gjort. När jag blickar tillbaka på året med covid-19 i Borås Stad så går mina tankar framförallt till alla medarbetare som har kämpat och fortfarande kämpar hårt i våra verksamheter. Jag är stolt över allt det engagemang som de har visat och allt som de har gjort för att hjälpa och underlätta för kommuninvånare under denna svåra tid, säger stadsdirektör Svante Stomberg som haft rollen som beslutsfattare i den centrala krisledningsstaben.

Några tillbakablickar på året med covid-19 i Borås Stad:

Mars 2020

12 mars: Den centrala krisledningsstaben aktiveras.

17 mars: Ett 50-tal stadsdelsvärdar börjar informera muntligt om coronaviruset på flera olika språk i stora bostadsområden.

17 mars: Beslut om fjärrundervisning för alla elever på gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskola.

18 mars: Daglig verksamhet stänger.

20 mars: Borås Stad startar en stödlinje som riktar sig till personer som är över 70 år och/eller tillhör någon av riskgrupperna. Stödlinjen bemannas av medarbetare som vanligtvis arbetar på Träffpunkt Simonsland och erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp.

25 mars: Borås Stad presenterar ett antal åtgärder för att mildra krisens effekter på det lokala näringslivet. En av åtgärderna är att restauranger kan ansluta sig till en tjänst som Borås Stad erbjuder som innebär att gymnasieelever kan hämta ut ett lunchpaket varje dag utan kostnad.

Fokus på inskaffning av skyddsutrustning

Inledningsvis var det mycket svårt att få tag i skyddsutrustning och handsprit. Borås Stad hade personal som arbetade med att hälla över handsprit från enkubikshållare till enlitersflaskor, och vi tillverkade egna visir av overheadplastfilm.

Att leverera skyddsutrustning till verksamheterna kräver en enormt stor logistisk planering, och en omfattande organisation byggdes upp för att klara detta.

Det senaste året har bland annat 12,8 miljoner plasthandskar, 1,2 miljoner munskydd och 21000 liter handdesinfektion körts ut till framförallt äldreomsorgen.

April 2020

De första fallen av bekräftat smittade brukare konstateras på äldreboenden i Borås. äldreomsorgen. Förberedelser påbörjas för att eventuellt flytta om personal till områden där det finns en stor arbetsbelastning.

15 april: Nya åtgärder för att stötta både invånare och näringsliv sätts in. En företagsakut inrättas tillsammans med Företagarna Borås, hemleveranser till äldre boråsare med hjälp av färdtjänstbilar startar och olika lättnader av tillstånd införs.

16 april: Frivilliga medBoråsare sökes som kan handla några extra varor, gå hundpromenader eller ringa någon som känner sig ensam.

29 april: Borås Stad börjar testa personal som arbetar i äldreomsorg och funktionshinderverksamhet för covid-19.

Maj 2020

6 maj: Besked om att det blir studentavslutning 2020, men den blir inte som vanligt.

19 maj: Borås Stad utökar användning av visir i vårdarbete.

29 maj: Regeringen meddelar att Sveriges gymnasieskolor får återgå till normal aktivitet den 15 juni, vilket betyder att att gymnasieelever kan välkomnas tillbaka till skolorna till höstterminen.

Juni 2020

3 juni: Vårdcentraler öppnar teststation i Knalleland. Borås Stad medverkar i det expressnabba genomförandet för att få teststationen på plats.

12 juni: Borås Stad vaskar fram alternativ till feriejobb för många unga som annars hade blivit utan.

15 juni: Gymnasieluncherna blev ett uppskattat initiativ, både från restauranger och caféer som snabbt valde att ansluta sig och från gymnasieeleverna som nyttjat tjänsten i hög grad. Under 46 dagar hämtades 126 499 luncher ut.

Augusti 2020

18 augusti: Krisledningsstaben summerar sommaren och konstaterar att vi mycket glädjande haft en kraftigt nedåtgående trend för antalet smittade och inlagda för covid-19. På vård- och omsorgboendena har endast ett fåtal äldre varit sjuka i covid-19.

31 augusti: Det lugna läget efter sommaren håller i sig. Det finns inga smittade i äldreomsorgen och vissa verksamheter börjar försiktigt öppna upp igen.

September 2020

8 september: Teststation för covid-19 i Knalleland flyttar inomhus…

25 september: …och startar med antikroppstest.

29 september: Det blir tillåtet att besöka vård- och omsorgsboenden, men det finns regler för besöken.

30 september: Miljö- och konsumentnämnden förlänger serveringstillstånd på uteserveringar.

Oktober 2020

29 oktober: Smittspridningen går mycket snabbt åt fel håll och skärpta rekommendationer införs i Västra Götaland.

30 oktober: Många av Borås Stads verksamheter påverkas av de skärpta råden. Badanläggningar och museer stänger och det införs begräsningar på bibliotek.

November 2020

Följderna av den alltmer tilltagande smittspridningen och av de skärpta rekommendationerna är många. Distansundervisning införs på deltid på gymnasieskolorna, Borås Stad skärper råden till anställda, SM-veckan vinter i Borås ställs in, daglig verksamhetsbutiker stänger, biblioteken stänger, Borås Stadsteater ställer in alla föreställningar och allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer förbjuds i Västra Götaland.

26 november: Stadsdelsvärdar blir även cityvärdar. Varje veckoslut fram till jul ska värdarna vara i centrumkärnan för att sprida trygghet och påminna om vikten av att hålla avstånd.

December 2020

7 december: Gymnasieelever går återigen helt över till fjärr- och distansundervisning.

10 december: Borås Stad förlänger stödpaket till näringslivet.

21 december: Regeringen presenterar ytterligare skärpta restriktioner och mötesplatser, idrottshallar och bibliotek stänger. Fritid- och folkhälsoförvaltningen ställer om för att fortsatt ge hjälp och stöd, bland annat startar en telefonlinje för medborgarservice.

Januari 2021

5 januari: Det nya året startar med glädjande nyheter då vi drar igång arbetet med vaccinering på vård- och omsorgsboende, en vecka tidigare än planerat.

12 januari: På grund av den tilltagande smittspridningen börjar högstadielever vårterminen med fjärrundervisning i två veckor och varvar därefter närundervisning med fjärrundervisning.

20 januari: Cirka 700 personer har vaccinerats på våra vård- och omsorgsboenden.

22 januari: Biblioteken öppnar delvis.

27 januari: Vaccination av prioriterade yrkesgrupper sätter igång och drygt 180 medarbetare blir vaccinerade med dos 1 första dagen.

Februari 2021

Smittspridningen har åter börjat öka i en oroväckande takt och de regionala råden skärps därför omgående. Bland annat ska munskydd användas i större utsträckning än tidigare, dock gäller rekommendationen om munskydd inte förskola, grundskola och gymnasieskola.

19 februari: Arenamottagningen i Knalleland förbereds för att ta emot boråsare när det börjar bli dags för fler att vaccinera sig. Väggarna i lokalen pryds av bilder som förskolebarnen på Borås förskolor har skapat.

22 februari: Under söndagskvällen på sportlovets sista dag skickar Smittskydd i Västra Götalandsregionen en ny rekommendation om fjärrundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet i regionen. Efter en vecka med fjärrundervisning på heltid återgår eleverna till delvis närundervisning.

24 februari: Hoppfulla nyheter, ingen covid-19 på vård- och omsorgsboende! Det är med stor tillfredsställelse och lättnad som de som arbetar på vård- och omsorgsboende nu ser att de som bor där är friska.

Mars 2021

Ett år med corona har nu gått. Vi är många som är trötta på pandemin och hur den påverkar oss och våra liv, men vi måste tillsammans fortsätta hålla i och fortsätta med att göra det som krävs för att hantera situationen så bra som möjligt. Tillsammans minskar vi smittspridningen!

En bild med texten: "Ett år med corona. Tillsammans minskar vi smittspridningen".
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-12] Tillbakablick på ett år med corona

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol