Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Tolv arkitektförslag för Gässlösa har lämnats in

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Tolv förslag på hur den nya stadsdelen Gässlösa kan utformas har nu lämnats in av unga arkitekter från hela Europa.

Gässlösa-området.

Här ska den nya stadsdelen Gässlösa växa fram.

Tillsammans med 46 andra europeiska städer, varav sju svenska, deltar Borås i arkitekttävlingen Europan 15. När anmälningstiden nyligen gick ut stod det klart att ett dussin olika tävlingsbidrag för området Gässlösa kommit in.

- Vi vet ingenting om förslagen än så länge, säger Charlotta Tornvall, strategisk samhällsplanerare på Borås Stad. Samtliga tävlingsförslag kommer att öppnas på Sveriges Arkitekter i Stockholm den 21 augusti och då görs en första bedömning.

Vinnarna utses 2 december

Under hösten kommer tävlingsjuryn träffas vid två tillfällen för att titta närmare på förslagen och den 2 december utses vinnaren för respektive stad. Under 2020 fortsätter sedan kommunens arbete med området, med detaljplan, samråd med mera.

- Alla som deltar i tävlingen är legitimerade arkitekter under 40 år, säger Charlotta Tornvall. Förhoppningen är att vi ska få in många nya idéer som visar på nytänk och framtidstro.

I höst ska tävlingsförslagen även ställas ut på Kulturhuset och det kommer finnas möjlighet för boråsarna att lämna synpunkter och rösta på förslagen. Det finns också tankar på att anordna en lokal tävling där Borås ungdomar kan komma med sina förslag på hur den nya stadsdelen Gässlösa ska utvecklas.

Bostäder och grönt stråk

Gässlösa-området som idag består av det gamla reningsverket, verksamheter, småindustrier och handel ska i framtiden inrymma både bostäder, verksamheter med inslag av service och ett grönt stråk genom området.

De baskrav och önskemål som Borås Stad formulerade inför Europan 15 var:

  • Det utgår från en modern stad i förändring, där det textila arbetet också utgör ett kärnområde för framtiden.
  • Gässlösa växer med sin närhet till centrum och med Viskans flöde genom området till en stad i staden. Ett parkstråk förbinder Gässlösa med stadskärnan.
  • I Gässlösa ska det förutom bostäder också finnas arbetsplatser i småindustri och andra småskaliga verksamheter som huserar i nya eller renoverade gamla industrilokaler. En ny skola ska också byggas här.
  • Vi vill att denna blandstad ska bli ett exempel på hur vi bygger stad för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid i enlighet med Borås Stads visioner.

- Det här är en fantastisk möjlighet att bygga en klimatsmart, energi- och transportsnål stadsdel nästan från grunden, säger kommunalrådet Tom Andersson (MP). Dessutom med en historisk koppling, där till exempel en verklig profilbyggnad som Wiskaniahuset ska tas tillvara och bli en självklar del i den nya stadsdelen.

Den gamla skofabriken i Gässlösa.

I området finns det idag ett stort antal verksamheter, till exempel den gamla skofabriken som den här bilden är tagen ifrån.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-08-08] Tolv arkitektförslag för Gässlösa har lämnats in

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol