Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Trädfällning sker nattetid för minskad trafikpåverkan

Artikeln publicerades:

Nu påbörjar vi arbetet med att göra en bättre gång- och cykelbana längs med Brämhultsvägen.

I första skedet av arbetet kommer vi fälla träden längs med Brämhultsvägen, detta kommer göras på kvälls- och nattetid för att påverkan på trafiken ska bli så liten som möjligt. Arbetet med nedtagning av träden kommer påbörjas kvällen den 30 september och beräknas vara klart senast den 3 oktober. Under dessa kvällar och nätter kommer vägen i kortare perioder vara helt avstängd för biltrafik, gående och cyklister. Trafiken kommer regleras med hjälp av vakt.

Från och med den 3 oktober påbörjas anläggningsarbetet, vilket kommer utföras under dagtid. Även då kommer trafiken påverkas, dock utan totala avstängningar av bilvägen. Gående och cyklister kommer hänvisas till alternativ väg.

Ombyggnationen av cykelbanan är en del av det pågående arbete Borås Stad gör för att utveckla möjligheten att ta sig fram med cykel i staden. Projektet väntas vara klart våren 2020.

Illustration över Brämhultsvägen. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-26] Trädfällning sker nattetid för minskad trafikpåverkan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol