Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tummen upp för ny järnväg via Osdal

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kommunstyrelsen säger ja till det huvudförslag på dragning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås som Trafikverket presenterat i det tredje samrådet om järnvägen.

Det innebär att järnvägen dras i korridor Osdal, söder om riksväg 40 och Viaredssjön för att vika av mot Borås C, som blir stationsläge för regionaltåg till Göteborg.

Det förslag som Kommunstyrelsen nu tillstyrker innebär i huvudsak följande:

  • Korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1)
  • Station i tunnel under flygplatsterminalen Landvetter (L1)
  • Korridor Bollebygd Syd
  • Korridor Osdal/Borås C med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A).

I sitt samrådssvar skriver Kommunstyrelsen att alternativet korridor Osdal/Borås C ”… får positiva konsekvenser för Borås långsiktiga utveckling. En regional bana från huvudbanan till Borås C följer Viskadalsbanans korridor. Att banan når befintligt Borås C påverkar tillgängligheten till den befintliga stadsbebyggelsen och inte minst påverkar det förutsättningarna för hur staden kan utvecklas i framtiden.”

En konsekvens av förslaget är enligt Trafikverket att det kommer att krävas en omfattande ombyggnad av Borås C, med nya spår och en ny plattform och kanske också ett utökat spårområde.

Kommunstyrelsen trycker också på vikten av en lokaliseringsutredning för en fortsatt utbyggnad österut till Jönköping och att man utpekar sträckan som en brist.

Kommunstyrelsen skriver: ”Vid fortsatt dragning österut har Borås Stad spelat in möjligheten till ett triangelspår. Ett triangelspår skulle innebära att den regionala trafiken kopplar ihop Ulricehamn, Jönköping med Borås på befintlig station i Borås C. Spåret skulle följa Kust till kustbanans sträckning från Borås C för att därefter kopplas på huvudbanan sydost om Borås.”

Det förslag som nu behandlas kommer att skickas till regeringen för beslut i lokaliseringsfrågan. Sen ska en så kallad järnvägsplan arbetas fram med start 2022.

Byggstart är planerad till 2025-2027.

Borås central

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-07] Tummen upp för ny järnväg via Osdal

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol