Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tyck till om ny regional avfallsplan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen finns nu som remissversion och ställs ut under mars och berörda parter och allmänheten ges möjlighet att kommentera innehållet. Den tar sikte både mot kommunernas egna verksamheter som kommunernas invånare.

Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för perioden 2021-2030. Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som anger riktningen för hur vi minskar mängden avfall, både som privatpersoner och inom kommunens verksamheter, och bidra till en cirkulär ekonomi. Utställningsperioden pågår mellan 2 mars och 31 mars.

Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region.

Sex målområden har arbetats fram med ett antal mål inom respektive målområde:

  • Hushåll med maten
  • Konsumera hållbart
  • Använd de resurser vi har
  • Sortera mera
  • Fimpa skräpet
  • Planera in plats för avfallet

Var med och tyck till om hur Boråsregionen och vår kommun kan bli mer hållbar!

Informationsträff om Boråsregionens avfallsplan

Avfallsplaner har utvecklats från att vara en plan som mestadels rör avfall till en plan vars mål sträcker sig utanför avfallskärlen och angår hela kommunkoncernen. Den nya planen innehåller mål som minska nedskräpning , använda de resurser vi har och hushålla med maten. Detta leder till att även föreningar och organisationer kommer påverkas av planen. Projektgruppen tycker därför det är viktigt att öppna upp för samråd och bjuder in till ett webinarium.

När: Tisdag 16 mars 18.00-19:00

Plats: Teams via länk, fås efter anmälan

Program 18.00-19:00

  • Välkommen och introduktion till webinariet.
  • Boråsregionens avfallsplan — Projektledare håller en kort genomgång kring bakgrunden till, framtagandet av och nuläget med avfallsplanen.
  • Avfallsplanens 6 målområden — Genomgång av de totalt 17 målen och åtgärderna för att lyckas nå dem.
  • Avslutning och tid för dialog med projektgruppen
ikoner avfallshantering

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-02] Tyck till om ny regional avfallsplan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol