Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utdrag ur belastningsregister krävs inom äldreomsorgen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Vård- och äldrenämnden beslutade i går att personal som ska jobba direkt med brukarna inom äldreomsorgen ska lämna utdrag ur belastningsregister i samband med en anställning, på liknande vis som i exempelvis skolan.

När Vård- och äldreförvaltningen anställer ny personal genomförs alltid en noggrann rekryteringsprocess där referenstagning och kontroll av dokument är viktiga delar. Att införa en rutin att begära utdrag ur belastningsregistret skulle vara ett komplement i rekryteringsprocessen.

– Framför allt innebär det ett ökat skydd för våra brukare, som ofta möter vår personal i sina egna hem, säger Ida Legnemark (V), ordförande i Vård- och äldrenämnden.

De personalgrupper som ska lämna utdrag ur belastningsregister vid nyanställning arbetar inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, hemtjänst, nattpatrull, larmorganisation samt inom kost och lokalvård.

Vård- och äldrenämnden beslutade också att föreslå Kommunstyrelsen att fatta beslut om att alltid begära utdrag ur belastningsregister vid rekrytering av vikarier inom äldreomsorgen. Rekryteringen av vikarier utförs av bemanningsenheten, som Kommunstyrelsen ansvarar för. Vidare föreslår man att Kommunstyrelsen fattar beslut om att i det i förfrågningsunderlaget vid upphandling enligt LOV, ska finnas krav på att personalen lämnar utdrag ur belastningsregister.

– Vi måste självklart ställa samma krav på all personal som kommer i kontakt med brukare inom äldreomsorgen, oavsett om det handlar om vår egen tillsvidareanställda personal, vikarier i vår verksamhet eller personal hos de privata utförarna, säger Kerstin Hermansson (C), vice ordförande i Vård- och äldrenämnden.

I verksamheten är möjligheten att begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning efterlängtad.

– För alla våra brukares trygghet och säkerhet vill vi att vår personal är pålitlig. För att undvika problem i framöver är vi väldigt glada att vi får den här möjligheten, säger Helen Magnusson, verksamhetschef för hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Det var företrädare för den borgerliga alliansen som i ett initiativärende vid Vård- och äldrenämndens sammanträde 2017-02-28 väckte frågan om utdrag ur belastningsregister vid nyanställning.

Flygbild över Borås

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-04-21] Utdrag ur belastningsregister krävs inom äldreomsorgen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol